Kontakt

E-post: ois@skovde.se

Tfn. 0500-49 88 60

Tisdag 09.00-11.00

Torsdag 13.00-15.00

Överförmyndare Vårgårda

Telefonnummer: 

0322-60 06 00

Ansvarig:

Göran Hernberger

Postadress:

​Vårgårda kommun
447 80 VÅRGÅRDA

E-post: 
kommunen@vargarda.se