PDF
Senast publicerad:

Familj, barn och ungdom

Socialkontoret

Vi vänder oss till barn och ungdomar i åldern 0-18 år och deras föräldrar. Vi handlägger ansökningar om stöd och hjälp i olika former. Vi utreder anmälningar om att barn och ungdomar befaras fara illa och vara i behov av stöd eller skydd. Vi kan ge råd och information om andra verksamheter som kan ge stöd.

Behovet av råd, stöd och hjälp kan se olika ut i olika situationer. Kommunen har därför flera former av stöd och verksamheter som riktar sig till familjer, barn och ungdomar.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons