PDF
Senast publicerad:

Bekräfta faderskap och föräldraskap

När ett barn föds av en ogift kvinna har barnet rätt att få faderskapet eller föräldraskapet fastställt.

Fader/föräldraskap ska bekräftas digitalt direkt hos Skatteverket inom de 14 första dagarna efter förlossningen.

För mer information läs Registrera föräldraskap digitalt. Länk till annan webbplats. Via Skatteverkets E-tjänst bekräftar du att du är nybliven förälder Bekräfta att du blivit förälder | Skatteverket Länk till annan webbplats. Det går även att anmäla gemensam vårdnad direkt hos Skatteverket. Du hittar anmälan Nybliven förälder på Skatteverket webbplats Länk till annan webbplats.

Om digital bekräftelse ej har gjorts dag 15 efter att barnet har fötts underrättas socialnämnden om barnets födelse och enhet Familjerätt kallar er till ett möte för att fastställa fader/föräldraskapet. Det är först efter att en digital bekräftelse har gjorts alternativt en fader/föräldraskapsbekräftelse undertecknats och godkänts på Familjerätten som barnets juridiska rättigheter, som till exempel arvsrätt efter båda föräldrarna träder i kraft. Barnet får då även rätt att bära den andra förälderns efternamn.

Vid frågor vänligen kontakta enhet Familjerätt via kommunens växel.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons