PDF
Senast publicerad:

Familjehem

""

Det finns många olika anledningar till att ett barn inte kan bo kvar hemma hos sina föräldrar. Gemensamt för alla barnen är att de behöver en ny familj som tar emot dem i sitt hem för en längre eller kortare tid.

Intresseanmälan

Om du vill anmäla ditt intresse för att bli familjehem, så kontaktar du socialtjänstens familjehemssekreterare.

Varför kan ett barn inte bo kvar hos sina föräldrar

När det handlar om yngre barn beror det nästan alltid på att föräldrarna har problem, till exempel missbruk eller allvarlig psykisk ohälsa. Är man i en sådan livssituation kan det vara svårt att ta hand om sitt barn tillräckligt väl, även om det är vad man allra helst vill. Andra vuxna behöver då hjälpa till för att barnet ska få det tryggt i sin vardag.

Det finns också barn som har så stora svårigheter att föräldrar inte räcker till, hur mycket de än försöker. Det gäller framför allt när det är en tonåring som föräldrarna söker hjälp för. Föräldrarna behöver hjälp av flera vuxna för att komma tillrätta med tonåringens problem. Ibland kan en del av den hjälpen vara att tonåringen bor med andra vuxna än föräldrarna.

Samarbete med barnets föräldrar

Oavsett varför ett barn inte kan bo hemma hos sina föräldrar, är föräldrar viktiga för sina barn. Socialtjänsten ska alltid ge stöd och hjälp åt barn och föräldrar så att de ska kunna leva tillsammans alternativt ha ett gott umgänge. Utifrån barnets bästa ska följaktligen föräldrar och barn ha kontakt med varandra medan barnet bor i familjehemmet.

Att vara familjehem innebär därför inte enbart att ta hand om ett barn, utan också att samarbeta med barnets föräldrar under hela tiden som barnet bor i familjehemmet. Samarbetet kan också gälla andra släktingar som är viktiga i barnets liv, till exempel någon mor- eller farförälder eller syskon.

Vem får bli familjehem

Familjehemsmammor och familjehemspappor har precis som alla andra föräldrar som uppgift att ge barnet som de har tagit emot en god omvårdnad och trygghet. Det finns inga krav på någon speciell utbildning för att man ska få bli familjehem. Det som är viktigt är att man har en genuin vilja att dela med sig av sitt eget liv och stödja ett barn som behöver stöd av andra vuxna för att utvecklas väl. Det handlar om att känna att man står på en stabil grund i sitt eget liv och att man har tid och kraft över för att engagera sig i en annan människa.

Även släktingar till ett barn som inte kan bo hos sina föräldrar kan bli familjehem åt det barnet. Det är till och med så att myndighetsnämnden lärande och omsorg i första hand ska ta reda på om det finns släktingar som kan komma ifråga att bli familjehem.

Ensamstående personer kan också vara familjehem.

Familjehemsutredning

Alla som vill bli familjehem, även släktingar, måste utredas och bli godkända som familjehem för att ett barn ska få bo i familjen.

Att bli godkänd som familjehem är det första steget för att få ta emot ett barn. Efter utredning kan det dröja ett tag innan det sker en placering av ett barn. Det gäller alltid att hitta ett familjehem som passar varje barn.

Ekonomisk ersättning till familjehem

Alla familjehem ersätts ekonomiskt av myndighetsnämnden lärande och omsorg i sitt uppdrag som familjehem utifrån riktlinjer från Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Ersättningen består av två delar:

  • en arvodesdel som är skattepliktig. Arvodets storlek bestäms av hur krävande uppdraget är och kan både sänkas och höjas under en placering.
  • en omkostnadsdel som inte är skattepliktig. Omkostnadsdelen ska täcka de utgifter familjehemmet har för barnet.
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons