Meddelande

Energi- och elbesparing - Här finns information och tips som kan hjälpa i den ansträngda situationen när det gäller energi och el.

PDF
Senast publicerad:

Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn utsätts för våld eller övergrepp bör du anmäla det, göra en orosanmälan, till socialtjänsten eller polisen. Du gör det för barnets bästa och för att det ska kunna utredas om misstanken är befogad eller inte.

Skyldighet att anmäla

Alla yrkesgrupper som arbetar med barn samt sjukvårdspersonal och polis har enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen skyldighet att rapportera till Socialförvaltningen om de misstänker att barn eller unga far illa.

För skolpersonal, förskolepersonal, sjukvårdspersonal och fritidspersonal gäller skyldigheten oavsett om man arbetar i privat eller offentlig regi. Man har även skyldighet att bistå socialtjänsten med uppgifter som har betydelse för utredningen.

Innan du gör en anmälan

Innan du gör en anmälan kan du prata med socialsekreterare i barn- och ungdomsgruppen för råd och tips om du bör göra en anmälan eller inte. Denna möjlighet gäller dig som privatperson men även dig som omfattas av anmälningsskyldigheten. Du har möjlighet att vara anonym.

Anonym anmälan

Om du vill göra en anonym anmälan ska du inte uppge ditt namn då du kontaktar socialtjänsten. Om en anmälan görs anonymt är det viktigt att den är så utförlig som möjligt eftersom socialtjänsten då inte kan få mer information från den som har gjort anmälan.

Kan man få veta hur det går?

Enbart anmälningsskyldiga har möjlighet att få information om utredning inleds eller inte samt om det pågår en utredning. Som privatperson kan du inte få information om det inte finns ett medgivande från personen/familjen som anmälan rör.

Socialjour, social beredskap

Om du behöver ta kontakt med utredningsenheten utanför kontorstid ringer du via polisen på telefonnummer 112.

Reception Socialtjänsten

0322-60 07 16

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons