PDF
Senast publicerad:

Stöd till familjer

Vy över Familjens hus i solsken

Familjens hus

I Familjens hus finns olika verksamheter för barn, familjer och vuxna.

Hiss finns vid sidan av byggnaden.

Stöd till barn, föräldrar och familjer

Föräldrastöd - Socialtjänstens förebyggande

Föräldraskapet är världens viktigaste uppgift! Du som förälder är den viktigaste personen i ditt barns liv men det kan komma tider då du känner dig osäker i din föräldraroll och behöver ha föräldrastöd. Genom samtal kan vi vägleda dig och vara ditt bollplank. Du kan ringa oss och få råd och stöd på telefon eller träffas och reflektera tillsammans i en lugn och neutral miljö. Du kan få upp till sju kostnadsfria samtal och kan vara anonym. Vi för ingen dokumentation. Vi har anmälningsskyldighet.

Kontakt Föräldrastöd: 076 875 01 42.

Familjebehandling via Stöd och Behandlingsteamet

Familjebehandling via Stöd och Behandlingsteamet är en beviljad insats inom socialtjänstens öppenvård. Stödet riktar sig till familjer med hemmavarande barn och ungdomar i åldern 0-18 år som bor i Vårgårda kommun. Insatsen beviljas av socialtjänstens utredningsenhet. Familjebehandling är en möjlighet för hela eller delar av familjer som behöver stöd för att förändra sin livssituation ochsitt beteende tillsammans. Insatsen kan bestå av olika former av samtalsstöd och/eller praktisk pedagogisk vägledning i Familjens Hus lokaler eller i hemmet.

Vi är behandlare med olika bakgrund och med lång erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och familjer.

Stöd och Behandlingsteamet har tystnadsplikt och anmälningsskyldighet.

ABC Föräldrautbildning / Föräldracafé

Stärk relationen till dina barn med hjälp av ABC föräldrautbildning.

Familjelivet är en berg- och dalbana. Vi föräldrar har alla våra egna erfarenheter av barnuppfostran och umgänget med våra barn. På ABC:s (Alla Barn i Centrum) gruppträffar / Föräldracafé delar vi med oss av dem och tar del av matnyttig forskning inom området. ALLA föräldrar till barn 3-6 år är välkomna. Begränsat antal platser.

Ta tillfället i akt och delta i aktivitet som kan förändra vardagslivet till det bättre.
Anmäl dig redan idag!

  • Mindre tjat och mera lek
  • En vardag med färre konflikter
  • Konflikter som leder till något bra

Framtiden börjar nu.

Kontakt och anmälan: 076 875 01 42.

Start: 25 september 2023, träffarna hålls på måndagar varannan vecka.

Tid:17:00-19:30

Vi bjuder på fika!

Familjecentralen

Familjecentralen är en mötesplats för familjer med barn mellan 0-6 år. På Familjecentralen kommer du i kontakt med förskollärare på Öppna förskolan, socialpedagog från Föräldrarstöd - Socialtjänstens förebyggande, BMM-barnmorskor från BMM och BVC-sköterskor från BHV.

Familjecentralen i Vårgårda är en så kallad familjecentralsliknande verksamhet. Två av fyra delar är samlokaliserade; Öppna förskolan och Föräldrastöd. För mer information, besök sidan Familjecentralen.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons