PDF
Senast publicerad: 2019-08-09

Stöd till familjer

Familjens hus

I Familjens hus finns olika verksamheter för barn, familjer och vuxna. Hiss finns vid sidan av byggnaden.

Solrosens familjestöd

Föräldrarådgivning

Föräldraskapet är världens viktigaste uppgift!

Du som förälder är den viktigaste personen i ditt barns liv men det kan komma tider då du känner dig osäker i din föräldraroll och behöver ha föräldrastöd.

Genom samtal kan vi vägleda dig och vara ditt bollplank. Du kan ringa oss och få råd och stöd på telefon eller träffas och reflektera tillsammans i en lugn och neutral miljö.

Du kan få upp till sju kostnadsfria samtal och kan vara anonym. Vi för ingen dokumentation. Vi har anmälningsskyldighet.

Kontakt Föräldrarådgivningen: 076 875 01 42.

Familjebehandling

Familjebehandling via Resursenheten/Solrosen är en beviljad insats inom socialtjänstens öppenvård. Stödet riktar sig till familjer med hemmavarande barn och ungdomar i åldern 0-18 år som bor i Vårgårda kommun. Insatsen beviljas av socialtjänstens utredningsenhet.

Familjebehandling är en möjlighet för hela eller delar av familjer som behöver stöd för att förändra sin livssituation och sitt beteende tillsammans. Insatsen kan bestå av olika former av samtalsstöd och/eller praktisk pedagogisk vägledning i Familjens Hus lokaler eller i hemmet.

Vi är behandlare med olika bakgrund och med lång erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och familjer.

Resursenheten/Solrosen har tystnadsplikt och anmälningsskyldighet.

ABC Föräldrautbildning / Föräldracafé

Familjelivet är en berg- och dalbana. Vi föräldrar har alla våra egna erfarenheter av barnuppfostran och umgänget med våra barn.

På ABC:s (Alla Barn i Centrum) gruppträffar / Föräldracafé delar vi med oss av dem och tar del av matnyttig forskning inom området. ALLA föräldrar till barn 3-12 år är välkomna. Begränsat antal platser.

Ta tillfället i akt och delta i aktivitet som kan förändra vardagslivet till det bättre.
Anmäl dig redan idag!

  • Mindre tjat och mera lek
  • En vardag med färre konflikter
  • Konflikter som leder till något bra

Framtiden börjar nu.

Kontakt och anmälan: 076 875 01 42.

Start 16 september, träffarna hålls på måndagar varannan vecka.

Tid:17:00-19:30

Vi bjuder på fika!

Familjecentralen 

Familjecentralen är en mötesplats för familjer med barn mellan 0-6 år. På Familjecentralen kommer du i kontakt med förskollärare på Öppna förskolan, socialpedagog från Solrosens familjestöd, BMM-barnmorskor och BVC-sköterskor.

Familjecentral en så kallad familjecentralsliknande verksamhet. Två av fyra delar är samlokaliserade; öppna förskolan och Solrosens familjestöd. För mer information, besök sidan Familjecentralen.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons