Viktigt meddelande

Just nu är det svårt att ringa till oss. Vår leverantör jobbar för att avhjälpa felet. Felet beräknas vara avhjälpt ca kl 20.00

PDF
Senast publicerad: 2018-10-12

Tobaksfri duo

Logga Tobaksfri duo

Hösten 2016 kommer Vårgårda kommun tillsammans med Folktandvården i Vårgårda starta upp ett projekt med målet att ungdomar ska vara tobaksfria. Projektet heter "Tobaksfri duo" och går i stort ut på att elever som börjar åk 7 skriver ett kontrakt med en vuxen om att hen inte ska börja använda tobak under högstadiet.

De ungdomar som går med i höst, får en lite extra present hemskickad. De påskrivna kontrakten kan lämnas direkt till Folktanvården i Vårgårda, de kan också lämnas till klassläraren eller skolsköterskan.

Tobaksbruk bland ungdomar i Vårgårda?

I drogvaneundersökningen, som genomfördes hösten 2016, uppgav ungdomarna följande när det gäller tobaksbruk:

  • Cirka 82% av ungdomarna i åk 7 har aldrig rökt
  • Cirka 37% av ungdomarna i åk 9 har någon gång använt en e-cigarett
  • Cirka 91% av eleverna i åk 7 har aldrig snusat (åk 9 är det 75%)
  • Cirka 11% av ungdomarna i åk 8 har någon gång rökt vattenpipa
  • Cirka 15% av ungdomarna i år 1 på gymnasiet som uppger att de röker, uppger också att de har använt narkotika. Av de ungdomar som uppger att de aldrig har rökt är det 1% som uppger att de har använt narkotika

Mer statistik från drogvaneundersökning gjorda i kommunen samt information om projektet "Vårgårdamodellen" finns under fliken "Kommun och politik". 

Vad är Tobaksfri duo?

Tobaksfri duo är ett tobaksförebyggande program som startade i Västerbotten 1993. Sedan dess har verksamheten vuxit och spridits och i dag finns Tobaksfri duo i alla kommuner i Västerbotten och cirka 70 kommuner i övriga landet. Metoden är också vetenskapligt utvärderad.

En första introduktion i åk 6

Den första informationen om Tobaksfri duo sker på hösten i åk 6 i samband med Hälsans dag. Informationen återkommer på våren i åk 6 och då tillsammans med vårdnadshavare. Tanken på sikt är också att eleverna ska få information och mer kunskap om tobak vid klassbesök.

En elev och en vuxen skriver kontrakt
Efter informationen till vårdnadshavare och elever erbjuds eleverna att bilda en duo tillsammans med en vuxen tobaksfri partner. Det kan vara en förälder eller någon annan viktig vuxen t.ex. ett äldre syskon, en faster, en granne, en morfar eller en lärare. Det viktiga är att det är en person som känner ansvar för att följa upp och fråga hur det går med det tobaksfria beslutet. Den vuxne duo-partnern är ett viktigt stöd och förebild.

Bonus: Vuxna slutar ”på köpet”
Även om en förälder eller vårdnadshavare inte själv är tobaksfri, så vet vi att alla vill att deras barn ska förbli tobaksfria. 
Under åren har vi sett att många tobaksbrukande föräldrar som tycker att Tobaksfri duo och kontraktsskrivningen är en viktig anledning och ett stöd för beslutet att själv sluta använda tobak.

Försäkran
Kontraktet gäller till skolavlutningen i årskurs 9 och följs upp varje år via en Försäkran, som ska skrivas under av både eleven och vuxenpartnern, där de intygar att de varit tobaksfria under året som gått.
Skolan hjälper till att dela ut och samla in Försäkran, som skickas in till Folktandvården i Vårgårda. Denna försäkran blir till en lottsedel i ett stort vårlotteri, med många fina priser, samt en lottsedel i det lokala vårlotteriet.
Om den vuxne bryter kontraktet får eleven välja en ny partner. Om eleven skulle bryta kontraktet finns olika sätt att följa upp detta.

Handledning, ett bra stöd
För alla lärare och andra som arbetar med metoden finns en utförliga Handledning, med såväl tydlig information om metoden som många tips och idéer. Materialet går att beställa gratis på tobaksfri.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons