PDF
Senast publicerad:

Folklhälsa

Folkhälsoarbetet vill främja de saker i samhället som gör människor friska och förändra sådant som gör människors sjuka. Alla individer har både en möjlighet och ett ansvar att själv påverka sin hälsa.

Folkhälsa handlar om hälsa i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen. En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en bra hälsa, fysiskt, psykiskt och socialt, och att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället.

Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige har sedan länge blivit allt bättre. Det finns dock skillnader i hälsa beroende på utbildningsnivå, socioekonomi, etnicitet, ålder och kön. Skillnaden i hälsa mellan olika grupper ökar. Målet för folkhälsoarbetet i Sverige är en god och jämlik hälsa, där skillnaderna i hälsa mellan olika grupper minskar.

Folkhälsa i Vårgårda

Det finns flera sjöar, skogsområden, rikt föreningsliv och vackra, inkluderande miljöer. Men precis som i alla andra kommuner finns det skillnader i hälsa även här och för att en god folkhälsa ska vara jämlik krävs långsiktigt och strukturerat arbete.

Ämnen för aktiviteter som berör folkhälsa kan vara:

 • God kosthållning
 • Fysisk aktivitet
 • Alkohol, tobak och narkotikaförebyggande insatser
 • Psykisk hälsa
 • Fullgjord skolgång med godkända betyg
 • Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande insatser
 • Social hållbarhet och Agenda 2030
 • Förebygga våld i nära relation
 • Säkra cykelvägar
 • Barn- och ungas hälsa
 • Äldres hälsa
 • Folkhälsa i samhällsplanering
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons