Viktigt meddelande

Från och med 2 juni är det bevattningsförbud i Vårgårda kommun. Det är mycket högre vattenförbrukning än normalt och trots vädjan om återhållsamhet är förbrukningen väldigt hög. Bevattningsförbudet innebär att det kommunala dricksvattnet endast ska användas för hushållens mest nödvändiga behov. Förbudet omfattar att vattna gräsmattor, tvätta fordon samt att fylla pooler. Förbudet gäller preliminärt två veckor, sedan görs en ny bedömning av situationen.

PDF
Senast publicerad: 2015-12-16

Boende med särskild service för vuxna

Det finns tre boendeformer som är anpassade för personer med funktionsnedsättning: gruppbostad, servicebostad och särskilt anpssad bostad.

Gruppbostad

Gruppbostad är avsett för dig som behöver mycket stöd, tillsyn och omvårdnad.

I en gruppbostad finns ett litet antal lägenheter men också gemensamhetsutymmen. Gemensamhetsutrymmen fungerar som en samlingspunkt för de som bor i gruppbostaden. Här finns personal tillgänglig dygnet runt.

Servicebostad

Servicebostäder är för dig som inte behöver så mycket omvårdnad som ges i gruppbostäder.

Servicebostad är vanliga lägenheter som till exempel ligger i samma trappuppgång. Personal finns i anslutning till servicebostaden och ger det stöd med det du behöver till din vardag. Personal kan nås dygnet runt och i servicebostaden finns en gemensamhetslokal där du kan träffas och umgås.

Särskilt anpassad bostad

Särskilt anpassad bostad är en anvisad bostad av kommunen som är grundanpassad för din funktionsnedsättning. I denna insats ingår inte stöd av personal. Läs mer om bostadsanpassning

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons