Meddelande

Vårgårda kommun följer Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheters rekommendationer om hur coronaviruset ska hanteras. Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar för att minska smittspridningen. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Hjälp till att förebygga smittspridning hos riskgrupper, framför allt äldre.

PDF
Senast publicerad: 2015-12-16

Boende med särskild service för vuxna

Det finns tre boendeformer som är anpassade för personer med funktionsnedsättning: gruppbostad, servicebostad och särskilt anpssad bostad.

Gruppbostad

Gruppbostad är avsett för dig som behöver mycket stöd, tillsyn och omvårdnad.

I en gruppbostad finns ett litet antal lägenheter men också gemensamhetsutymmen. Gemensamhetsutrymmen fungerar som en samlingspunkt för de som bor i gruppbostaden. Här finns personal tillgänglig dygnet runt.

Servicebostad

Servicebostäder är för dig som inte behöver så mycket omvårdnad som ges i gruppbostäder.

Servicebostad är vanliga lägenheter som till exempel ligger i samma trappuppgång. Personal finns i anslutning till servicebostaden och ger det stöd med det du behöver till din vardag. Personal kan nås dygnet runt och i servicebostaden finns en gemensamhetslokal där du kan träffas och umgås.

Särskilt anpassad bostad

Särskilt anpassad bostad är en anvisad bostad av kommunen som är grundanpassad för din funktionsnedsättning. I denna insats ingår inte stöd av personal. Läs mer om bostadsanpassning

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons