PDF
Senast publicerad:

Bostadsanpassning

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för att bygga om och anpassa ditt hem. Bidraget är till för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Du kan få bidrag för att anpassa bostadens fasta funktioner. Det gäller oavsett om du äger din bostad eller bor i en hyresrätt. Du kan inte få bidrag till bostadsanpassning om du har vad som bedöms som tillfällig sjukdom eller genomgår rehabilitering.

Exempel på åtgärder du kan få bidrag för:

  • ta bort trösklar
  • bygga ramper
  • anpassa duschplats
  • montera dörröppnare
  • installera spisvakt

Sök tillstånd innan du beställer bostadsanpassning

Kommunen prövar rätten till bidrag, men ansvaret för att söka tillstånd för och sedan beställa anpassningen ligger på den enskilde hyresgästen eller bostadsrättsinnehavaren. Det är du som sökande som själv står för beställningen, men den som behöver hjälp med beställningen kan få det av ansvarig för Bostadsanpassning.

För dig som bor i hyresrätt

Ett beslut från kommunen om bostadsanpassningsbidrag innebär inte att den boende automatiskt får genomföra anpassning. Den boende ska därför alltid be hyresvärden om ett medgivande för att genomföra anpassningen.

Du dokumenterar medgivandet skriftligt. Medgivandet ska beskriva vad som gäller när du flyttar. Enligt hyreslagens bestämmelser kan du bli skadeståndsskyldig för ändringar du gjort utan hyresvärdens medgivande. Läs mer om bostadsanpassning för hyresrätter på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som bor i bostadsrätt

Ett beslut från kommunen om bostadsanpassningsbidrag innebär inte automatiskt att den boende får genomföra en anpassning. Anpassningsåtgärder i och utanför bostaden kräver ett medgivande från föreningens styrelse.

Du dokumenterar medgivandet skriftligt. Medgivandet ska beskriva vad som gäller när du flyttar. Enligt bostadsrättslagen kan du som bostadsrättsinnehavare åläggas att återställa lägenheten i dess tidigare skick om du inte haft tillåtelse till att ändra i bostaden. Läs mer om bostadsanpassning för bostadsrätter på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så ansöker du

Du ansöker om bidrag för bostadsanpassning hos bostadsanppasare i Vårgårda kommun.

Ring Vårgårda kommun, telefon 0322-60 06 00, så kopplar de dig till rätt person.

En handläggare fattar beslut om din rätt till bidrag för bostadsanpassning. Ibland behöver handläggaren göra ett hembesök hos dig för att kunna göra en korrekt bedömning. Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons