Meddelande

Vårgårda kommun följer Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheters rekommendationer om hur coronaviruset ska hanteras. Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar för att minska smittspridningen. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Hjälp till att förebygga smittspridning hos riskgrupper, framför allt äldre.

PDF
Senast publicerad: 2017-03-29

Insatser enligt LSS

Inom LSS finns totalt tio insatser som ger dig stöd och hjälp i vardagen. Du måste själv ansöka om insatserna hos kommunens LSS-handläggare. Här får du en kortfattad beskrivning av de tio insatserna.

1. Rådgivning och stöd

Rådgivning och stöd innebär att du kan få expertstöd av personer som förutom sina yrkeskunskaper har särskild kunksap om hur det är att leva med funktionsnedsättning

2. Personlig assistans

Personlig assistans är ett stöd till personer med omfattande funktionsnedsättning som behöver hjälp stora delar av dygnet. De personliga assistenterna hjälper dig med de grundläggande behoven som att sköta hygien, klä på sig, äta och kommunicera med andra. Du väljer själv vem som ska utföra assistansen, exempelvis Vårgårda kommun eller ett privat företag. Läs mer om personlig assistans.

3. Ledsagarservice

En ledsagare är en person som gör det möjligt för dig att kunna komma utanför hemmet, besöka vänner, ta promenader eller delta i enklare fritids- och kulturaktiviteter.

4. Kontaktperson

En kontaktperson fungerar som en vän, någon att prata och umgås med, gå ut och fika eller gå på bio med. Läs mer om kontaktperson.

5. Avlösarservice i hemmet

Med avlösarservice menas att en person utanför familjen tillfälligt tar över omvårdnaden i hemmet från anhöriga, så att dessa kan få möjlighet att koppla av, ägna sig åt egna aktiviteter utanför hemmet eller ägna sig åt syskon till barn med funktionsnedsättning.

6. Korttidsvistelse utanför hemmet

Korttidsvistele är en insats som ger dig möjlighet till rekreation och miljöombyte eller som avlastning för dina anhöriga. Insatsen kan ges på korttidshem, stödfamilj eller på annat sätt. Vistelsen kan både vara enstaka dagar eller flera dagar.

7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Skolungdomar från 13 år kan få tillsyn före och efter skoldagen samt vid lov eller studiedagar. Insatsen är till för dig som på grund av funktionsnedsättningen inte kan vara ensam hemma när dina föräldrar arbetar eller studerar, eller om det finns andra speciella behov som gör att du behöver instatsen.

8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar

Denna insats är till för dig som är barn eller ungdom med funktionsnedsättning och som trots olika stödinsatser inte kan bo kvar hos föräldrarna. Du kan då ha rätt till familjehem eller bostad med särskild service. Läs mer om familjehem.

9. Bostad med särskild service för vuxna

Det finns tre boendeformer som är anpassade för personer med funktionsnedsättning: gruppbostad, servicebostad och särskilt anpassad bostad.

10. Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är till för dig som omfattas av personkrets 1 eller 2 och är i yrkesverksam ålder, inte utbildar sig, saknar sysselsättning och som på grund av funktionsnedsättning inte kan få ett annat arbete.

Inom daglig verksamhet planeras din sysselsättning tillsammans med dig utifrån dina förutsättningar. Daglig verksamhet kan innehålla produktionsinriktade arbetsuppgifter, träning av färdigheter, sinnesstimulering m.m. Läs mer om daglig verksamhet.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons