PDF
Senast publicerad:

Information om flyktingmottagande i Vårgårda

Information om flyktingmottagande

Hur fungerar det när en person söker asyl eller har fått permanent uppehållstillstånd.

När en person kommer till Sverige och söker asyl, vänder sig den asylsökande till Migrationsverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Under tiden som ansökan om asyl utreds ansvarar Migrationsverket för flyktingens uppehälle.

När en person har fått uppehållstillstånd i Sverige ska personen vända sig till Arbetsförmedlingen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsförmedlingen har helhetsansvar för personens etablering i det svenska samhället och det är Migrationsverket som ser till att den nyanlände personen får kontakt med Arbetsförmedlingen.

Kommunens ansvar för flyktingar och nyanlända

Kommunerna ansvarar för samhällsorientering, svenskundervisning (svenska för invandrare, sfi) och annan kommunal service. Kommunen har ett särskilt ansvar för de flyktingbarn som kommer när det gäller hälsa, utbildning och fritid.

Samhällsorienteringen innebär att du får muntlig och skriftlig information om Vårgårda och hur samhället fungerar, till exempel sjukvård, bostad och skola.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons