PDF
Senast publicerad: 2015-10-20

Insatser i flyktingmottagandet

Många flyktingar söker sig just nu till Europa på grund av situationen i Syrien, Irak och andra länder. Svenska myndigheter samarbetar intensivt på nationell, regional och lokal nivå och det finns ett samlat ansvar för att gemensamt ta hand om de flyktingar som anländer till Sverige.

Migrationsverket har det stora ansvaret för dem som söker asyl. När de beslutat om asyl blir personen anvisad till kommunerna. Kommunens roll är att vägleda, hänvisa och informera. När det gäller ensamkommande barn och unga har kommunen ett större uppdrag.

Hur ser det ut i vår omgivning

Det är inte säkert att vi i vardagen märker vad som händer runtomkring oss. Alla kommuner har ombetts att se över alla möjliga tillfälliga lösningar för de som kommer till Sverige för att söka asyl. Många flyktingar kommer till Centralen och via Tysklandsterminalen i Göteborg. Där samarbetar nu Göteborgs Stad med Migrationsverket, Polisen, Röda Korset, Islamic Relief samt nätverket Refugees welcome to Gothenburg. Västtrafik har också upplåtit en yta på Nils Ericssonterminalen och bistår med bussar för större grupper.

Alla flyktingar som kommer till Sverige och vill söka asyl ska få rätt hjälp. Därför är det viktigt att de så snabbt som möjligt kommer i kontakt med Migrationsverket för att registrera sin ansökan om asyl. Under asylperioden har Migrationsverket ansvaret.

När en person fått uppehållstillstånd gäller det ordinarie samhällsansvaret som tas av kommun, försäkringskassan, arbetsförmedlingen med flera.

Mottagande av ensamkommande barn

Kommunen har ett särskilt ansvar för boende, vård och omsorg när det gäller ensamkommande barn och unga. Utredningsenheten ansvarar för risk- och skyddsbedömningar gällande ensamkommande barn där kommunens medarbetare eller andra myndighetsföreträdare anser att det finns behov av detta.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons