PDF
Senast publicerad: 2015-10-30

Myndighetssamverkan kring asylsökande i Västra Götaland

Följande information är hämtad från Länsstyrelsen. Informationen delas i Västra Götaland för att upplysa om situationen. 

Myndigheter och kommuner i Västra Götalands län samverkar sedan en vecka dagligen kring mottagandet av asylsökande och ensamkommande barn som kommer till vårt län.

Viktiga frågor som lyfts är:

  • Nyanlända behöver komma in i asylprocessen så tidigt som möjligt, så Migrationsverket kan ge rätt stöd samt handlägga deras ansökan
  • När det gäller boende kan alla nyanlända för närvarande erbjudas boende
  • Ensamkommande barn behöver komma i kontakt med Migrationsverket så fort de kommer till Sverige, så de kan få ett tryggt omhändertagande

Aktuell information och länkar till berörda myndigheter

Starta asylprocessen tidigt

De människor som kommer till Sverige och vill söka asyl behöver komma in i asylprocessen så tidigt som möjligt. Asylsökande får tillgång till dagbidrag och boende från Migrationsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och får också möjlighet till sjukvård.

Polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är också involverad i flyktingmottagningen och arbetet med asylsökande. Arbetet sker i nära samverkan med Migrationsverket.

Boende för asylsökande

I nuläget finns mottagningsplatser för alla som söker asyl, även om Migrationsverket har ett stort behov av asylboenden. Verket har också gått ut med en förfrågan till alla kommuner i länet om att se över vilka möjligheter de har att erbjuda logi om antalet asylsökande ökar kraftigt. För att minska trycket på anläggningsboenden skickar Länsstyrelsen i Västra Götaland den här veckan brev till länets samtliga kommuner med en vädjan att ordna fler bostäder för personer som redan fått uppehållstillstånd.

Mer om Migrationsverkets asylboendelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ensamkommande asylsökande barn

Vikten av korrekt information är särskilt viktigt när det gäller ensamkommande barn, som befinner sig i en utsatt situation. De behöver direkt komma i kontakt med Migrationsverket och socialtjänsten.

I vårt län har Mölndals stadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster uppdraget att ordna första boende för ensamkommande barn och just nu är tillströmningen mycket hög. Efterhand slussas barnen vidare till boenden i landets kommuner.

Frivilligkrafter bidrar Det är många frivilliga krafter som bidrar till att stödja och välkomna asylsökande. Engagemanget från organisationer och enskilda är glädjande. Information om hur man kan bidra finns bland annat hos Göteborgs stadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Mer information om Vårgårda arbetar kommer inom kort

Svenska kyrkanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Röda korsetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är några organisationer som organiserar hjälpinsatser.

Samverkan

Genom samordning och informationsutbyte mellan myndigheter förbättras möjligheten att lösa frågor kring asylsökande på ett bra sätt. Aktörerna kan också lyfta behov av stöd eller resurser för att kunna genomföra sitt uppdrag. Länsstyrelsen hjälper till att förmedla kontakt till resurser av olika slag.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons