PDF
Senast publicerad:
Bild med texten Svartsjuka är inte romantiskt

Svartsjuka är inte romantiskt - om våld i ungas relationer

Du som är våldsutsatt eller utövar våld har rätt till stöd och hjälp. Kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt” pågår under februari och mars.

Våld i ungas partnerrelationer kan innebära att den du är tillsammans med skrämmer dig eller gör dig illa, fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Det kan betyda att din partner försöker kontrollera dig eller tvinga dig att göra saker som du inte vill eller avstå från sånt som du vill göra.

Åtta varningstecken på en oschysst relation

Om du precis blivit ihop med någon och känner dig orolig är det viktigt att vara vaksam på följande varningstecken. Kom ihåg att alltid ta din oro på allvar och lita på din magkänsla. “Den jag blivit tillsammans med”…

  1. messar mig överdrivet mycket och får mig att känna att jag måste svara snabbt.
  2. blir lätt svartsjuk.
  3. har åsikter om hur jag klär mig, sminkar mig, pratar eller rör mig.
  4. snackar skit om mina vänner och min familj och vill att vi tillbringar mycket tid bara vi två.
  5. får mig ibland att känna mig ledsen, rädd, skamsen, förnedrad, fel, arg, irriterad eller chockad.
  6. kräver att jag ska göra saker, tex dela med mig av lösenord, ställa upp på olika typer av sex för att visa att jag älskar hen.
  7. växlar snabbt mellan att vara aggressiv/kall och kärleksfull/omtänksam.
  8. kanske kallar dig för barnslig eller omogen när du inte vill gå med på något eller påpekar att du tycker att hen beter sig fel.

Här kan du som är drabbad eller utsätter någon läsa mer och få hjälp och stöd av Vårgårda kommun.

På ungarelationer.se hittar du mer information om våld i ungas partnerrelationer och var du kan vända dig för att få råd, stöd eller någon att prata med.länk till annan webbplats

Kampanjen

Kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt” är ett samarbete mellan Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och ungarelationer.se.

Syftet med kampanjen är att väcka eftertanke hos unga och att de ska fundera över hur deras relationer ser ut och vad som egentligen är en bra relation eller inte. Eftersom ungdomar är en särskilt utsatt grupp när det gäller våld i nära relationer är det viktigt att uppmärksamma dem. Det handlar dels om att förebygga våld men också om att identifiera den som blir utsatt och den som utsätter.

Våld i ungas relationer är när en ung person använder våld mot sin partner, exempelvis mot flickvän eller pojkvän, eller när en ung person blir utsatt av den hen är tillsammans med. Det kan också innebära att bli utsatt av eller utsätta någon hen träffar, ligger med eller har varit tillsammans med tidigare för våld.

Killars våld mot tjejer är det vanligast förekommande, men alla kön kan utsätta och utsättas. Att killars våld mot tjejer är det vanligaste innebär inte att det är mindre allvarligt när till exempel en tjej utsätter en kille, en tjej utsätter en annan tjej eller en kille utsätter en kille. Våld finns i både hetero- och homoförhållanden och i förhållanden med icke-binära personer.

Fakta: killars våld mot tjejer, mäns våld mot kvinnor och killars våld

Den svenska jämställdhetspolitikens sjätte delmål handlar om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Begreppet mäns våld mot kvinnor inkluderar det våld som sker i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Den övervägande majoriteten (omkring 80 procent) av de personer som misstänkts för brott mot person är män. Det gäller oavsett om vi talar om brott mot person i offentlig miljö eller om brott mot närstående, men i synnerhet gäller det brott som våldtäkt och sexuellt ofredande där 98 procent av alla misstänkta är män. När det handlar om misshandel av flickor och kvinnor är 77 procent av de misstänka män, medan 81 procent av de misstänkta är män när det kommer till misshandel av pojkar och män.

Källa: Brå (2019) Kriminalstatistik 2018. Misstänkta personer. Slutlig statistik. Stockholm: Brottsförebyggande rådet 

Syntolkad version av video

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons