PDF
Senast publicerad:
MiniMAria Södra Älvsborg för unga med missbruk eller riskbruk

Nyckelfri hemtjänst i Vårgårda kommun

För att höja säkerhet, kvalitet och ge ökad trygghet inför Vårgårda kommun en nyckelfri hemtjänst. Det innebär att de som har kommunens hemtjänst och/eller trygghetslarm får ett digitalt låssystem monterat på sin dörr. Det gör att kommunens personal inom hemtjänsten kan låsa upp och låsa dörren med hjälp av tjänstemobil.

Digitala lås ger trygghet och snabbare hjälp

Genom digitala lås kan vi erbjuda personer som bor i Vårgårda kommun och som har kommunens hemtjänst och/eller trygghetslarm en tryggare och säkrare hantering av nycklar. En nyckelfri hemtjänst medför mindre risk att nycklar tappas bort, stjäls eller kopieras. Allt sköts istället användarvänligt och säkert med en digital nyckel i personalens mobiltelefon. Därmed ökar tryggheten och ingen obehörig kan ta sig in.

Ett digitalt lås underlättar för personalen eftersom de inte behöver hantera en stor mängd nycklar. Det innebär även att personal kan komma snabbare på larm eftersom de kan åka direkt hem till den som larmat, utan att behöva åka till en lokal för att hämta en nyckel till bostaden. En annan fördel är att besök kan registreras, så att det i efterhand går att ta reda på vem som låst upp med den digitala nyckeln. Nyckelfri hemtjänst innebär en större säkerhet och trygghet för både omsorgstagare och personal.

Den digitala nyckeln är personlig och fungerar tillsammans med kommunens tjänstemobil. Det går aldrig att låsa upp en dörr med enbart ett känt lösenord. De digitala nycklarna är möjliga att tidsbegränsa varpå de blir obrukbara efter önskad tid. En borttappad eller stulen mobiltelefon kan enkelt spärras, liksom användarnamn och lösenord.

Informationsträff för hyresvärdar och fastighetsägare

Kommunen kommer att ordna med en informationsträff för hyresvärdar. Mötet hålls i första hand digitalt, men det kommer även finnas möjlighet att delta fysiskt. Mer information om tid, plats och länk samt hur anmälan sker för att delta kommer att mejlas ut till de hyresvärdar som återfinns på kommunens hemsida under Hitta lägenhet eller annat boende.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons