PDF
Senast publicerad:
Grafik på en hjärna i mängder av färger

Utvecklingsarbete pågår inom Vård och omsorg

I Vårgårda kommun pågår ett utvecklingsarbete inom Vård och omsorg, med syfte att identifiera viktiga områden som kan öka kvaliteten för kommunens omsorgstagare.

Varför genomförs ett utvecklingsarbete?

I Vårgårda kommun har politiken fattat beslut om att ta reda på hur personer som får hjälp och stöd från hemtjänst eller som bor på ett särskilt boende, upplever den hjälp de får. Man vill även ta reda på hur närstående upplever hjälpen som omsorgstagaren får.

Beslutet grundar sig i viljan att verksamheter ska bygga på respekt för den enskildes självbestämmande och att vård, omsorg och stöd - så långt det är möjligt - ska utformas och genomföras i samråd med den som får hjälp och stöd.

Målsättningen är att utvecklingsarbetet ska bidra till att människor kan leva ett tryggt och självständigt liv i Vårgårda, även som äldre. För att nå dit behöver utvecklingsarbetet kunna visa på kvalitetsförbättringar och leda till förändrat arbetssätt där det finns behov av det. En viktig del i arbetet är att omsorgstagare, närstående samt personal ska känna delaktighet!

Hur genomförs utvecklingsarbetet?

Utvecklingsarbetet vänder sig till de tre målgrupperna; medarbetare, omsorgstagare samt närstående till omsorgstagare.

För att ta reda på hur hjälpen upplevs genomförs intervjuer med omsorgstagare och närstående under hösten 2021. Eftersom det inte är möjligt att intervjua samtliga berörda sker urval av ett antal intervjupersoner slumpmässigt.

För att ta reda på hur medarbetare upplever den hjälp som omsorgstagare får har workshops genomförts för dem som arbetar i hemtjänst eller på Kullingshemmet. Workshops hölls under perioden april till september 2021.

Utgångspunkt i utvecklingsarbetet har varit frågeställningen ”Hur ökar vi kvaliteten för dem verksamheten är till för?”

Allt material hanteras konfidentiellt och redovisas på gruppnivå. Det innebär att det inte kommer att framgå vem som har deltagit och inte heller vad en person har svarat.

Kontakt om du har frågor

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta utvecklingsledare inom Vård och omsorg via Vårgårda kommuns växel på telefon 0322–600 600.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons