Meddelande

Vi samlar information om Coronapandemin, Covid-19. Det senast publicerade hittar du alltid på startsidan. Den samlade informationen länkar vi till här.

PDF
Senast publicerad: 2019-12-09

Tandvård

Kommunal hälso- och sjukvård

Kommunens hälso- och sjukvårdsenhet ansvarar för hemsjukvård i ordinärt boende, särskilda boendeformer och LSS-boende. I ansvaret ingår sjukvård, omvårdnad, rehabilitering och hjälpmedel. Hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs är tex. läkemedelshantering, såromläggning, provtagning, bedömning, behandling och träning samt utprovning och förskrivning av hjälpmedel.

I den kommunala hälso- och sjukvården arbetar sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och rehabiliteringsassistent. Vissa hälso- och sjukvårdsinsatser delegeras till omsorgspersonal som då ansvarar för utförandet av insatserna. Regionen ansvarar för läkarinsatser och akutsjukvård.

Hemsjukvård i ordinärt boende

Hemsjukvård i ordinärt boende ges till en person som har en diagnos och/eller funktionshinder som motiverar att vården ges i hemmet. Ansvaret gäller oavsett ålder. Behovet av hemsjukvård påkallas av läkare eller annan personal inom regional primärvård eller sjukvård. Innan en person får hemsjukvård sker en vårdplanering och överföring av ansvar från regionen till kommunen.

Avgift

Avgift för hemsjukvård i ordinärt boende debiteras per månad enligt kommunens fastställda taxa. Avgiften är samma varje månad oavsett hur många hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs. Avgiften ingår i systemet för maxtaxa.

Nödvändig tandvård

Du som har ett stort omvårdnadsbehov kan ha rätt till nödvändig tandvård. Det innebär att du betalar samma besöksavgifter för din tandvård som för övrig vård enligt den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftsregler och högkostnadsskydd gäller.

Munhälsobedömning

Du som har ett stort omvårdnadsbehov erbjuds en gratis munhälsobedömning i din egen bostad. Det är en enklare kontroll utförd av en tandhygienist där tyngdpunkten ligger i att ge råd till dig, anhöriga eller vårdpersonal om din mun. Vid denna kontroll ska ansvarig i omsorgspersonal finnas med om du har insatser från kommunen.

Har du frågor angående nödvändig tandvård och munhälsobedömning kontakta Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Mer information om tandvård finns följande länk. http://www.vgregion.se/tandvard/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons