Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Sjukvård och tandvård

Kommunal hälso- och sjukvård

Kommunens hälso- och sjukvårdsenhet ansvarar för hemsjukvård i ordinärt boende, särskilda boendeformer och LSS-boende. I ansvaret ingår sjukvård, omvårdnad, rehabilitering och hjälpmedel. Hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs är tex. läkemedelshantering, såromläggning, provtagning, bedömning, behandling och träning samt utprovning och förskrivning av hjälpmedel.

I den kommunala hälso- och sjukvården arbetar sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och rehabiliteringsassistent. Vissa hälso- och sjukvårdsinsatser delegeras till omsorgspersonal som då ansvarar för utförandet av insatserna. Regionen ansvarar för läkarinsatser och akutsjukvård.

Patientnämnden hjälper dig att föra fram klagomål till vården

Om du upplevt något i vården som du inte är nöjd med kan du klaga eller lämna synpunkter. Vill du inte vända dig direkt till vården kan du kontakta patientnämnden. Det kostar inget att vända sig till patientnämnden.

Patientnämnden kan hjälpa dig att berätta för de ansvariga om det du har varit med om och med att få återkoppling på dina synpunkter. Patientnämnden kan ge information om dina rättigheter och vägledning om vilka andra myndigheter du kan kontakta om det behövs.

Patientnämnden tar emot synpunkter på all offentligt finansierad hälso-, sjuk- och tandvård, kommunal hälso- och sjukvård samt skolhälsovård.

I Sverige finns flera patientnämnder, kontakta patientnämnden i den region där du har fått vård. Om det gäller vård i Västra Götaland kontaktar du patientnämnden enligt nedan.

Kontakta patientnämnden

1177 Vårdguidens e-tjänster

Inloggad i 1177 Vårdguidens e-tjänster (länk) Länk till annan webbplats. kan du fylla i ett kontaktformulär till patientnämnden.

Ring patientnämnden 010-441 20 00 Länk till annan webbplats.

Hemsjukvård i ordinärt boende

Hemsjukvård i ordinärt boende ges till en person som har en diagnos och/eller funktionshinder som motiverar att vården ges i hemmet. Ansvaret gäller oavsett ålder. Behovet av hemsjukvård påkallas av läkare eller annan personal inom regional primärvård eller sjukvård. Innan en person får hemsjukvård sker en vårdplanering och överföring av ansvar från regionen till kommunen.

Avgift

Avgift för hemsjukvård i ordinärt boende debiteras per månad enligt kommunens fastställda taxa. Avgiften är samma varje månad oavsett hur många hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs. Avgiften ingår i systemet för maxtaxa.

Nödvändig tandvård

Du som har ett stort omvårdnadsbehov kan ha rätt till nödvändig tandvård. Det innebär att du betalar samma besöksavgifter för din tandvård som för övrig vård enligt den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftsregler och högkostnadsskydd gäller.

Munhälsobedömning

Du som har ett stort omvårdnadsbehov erbjuds en gratis munhälsobedömning i din egen bostad. Det är en enklare kontroll utförd av en tandhygienist där tyngdpunkten ligger i att ge råd till dig, anhöriga eller vårdpersonal om din mun. Vid denna kontroll ska ansvarig i omsorgspersonal finnas med om du har insatser från kommunen.

Har du frågor angående nödvändig tandvård och munhälsobedömning kontakta Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Mer information om tandvård finns följande länk. http://www.vgregion.se/tandvard/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons