• MiniMAria Södra Älvsborg för unga med missbruk eller riskbruk

    Nyckelfri hemtjänst i Vårgårda kommun


    För att höja säkerhet, kvalitet och ge ökad trygghet inför Vårgårda kommun en nyckelfri hemtjänst. Det innebär att de som har kommunens hemtjänst och/eller trygghetslarm får ett digitalt låssystem monterat på sin dörr. Det gör att kommunens personal inom hemtjänsten kan låsa upp och låsa dörren med hjälp av tjänstemobil.
    Läs mer

Fler nyheter