• Seniorträff i Kyrkans hus

    2019-10-10 08.36
    Gert Johansson- Hälsa och välmående på äldre darGert är folkhälsovetare och har arbetat med folkhälsa i över 30år. Specialintresset är seniorer och deras välbefinnande. Han pratar om Hur är äldre mår idag, om 70 är det nya 50? Garanterat en intressant, inspirerande föreläsning.Arrangör: Vårgårda kommun, PRO, Vuxenskolan
    Läs mer

Fler nyheter