PDF
Senast publicerad:

För dig som blivit utsatt för våld

Alla som är utsatta för våld i nära relationer har rätt till stöd och skydd från samhället.

Har du blivit utsatt för våld eller hot om våld?

Känner du dig otrygg i din relation? Har du blivit utsatt för kränkningar eller...

 • hot och nedsättande kommentarer
 • knuffar, sparkar, slag
 • svartsjuka och kontroll
 • isolering eller blivit nedtryckt
 • sex mot din vilja
 • kränkningar och hot på sms, på nätet eller på annat sätt?

Det finns hjälp och stöd att få!

Hit kan du vända dig för att få hjälp:

Socialtjänsten i Vårgårda

Socialtjänsten har ansvar för att våldsutsatta erbjuds den hjälp och det stöd som hen behöver. Det kan exempelvis handla om:

 • Information och råd
 • Stödsamtal
 • Hjälp att ordna boende
 • Stöd i föräldraskap
 • ​Hjälp vid kontakter med sjukvården och andra myndigheter
 • Förmedling av kontakter med frivilligorganisationer och andra aktörer  

Telefon via kommunens växel: 0322-600 600

Polisen

Vid omedelbar fara, ring: 112

Övriga polisärenden, ring: 114 14

Utväg

Utväg Södra Älvsborg i Borås har stödverksamhet för både våldsutsatta, våldsutövare och barn. På Utväg kan du få hjälp i enskilda samtal eller i grupp med andra som har blivit utsatta för våld.

Telefon: 0707 -16 09 29

Hemsida: www.utvag.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinnojouren och tjejjouren Olivia i Alingsås

Kvinnojouren Olivia hjälper utsatta kvinnor på många sätt. Det kan exempelvis handla om hjälp med praktiska bekymmer, information om rättigheter, tid för samtal och vägledning och stöd i kontakter med myndigheter. De erbjuder även skyddat boende. Alla som söker stöd kan välja att vara anonyma, ingen registreras.

Telefon: 0322 - 137 65

Hemsida: www.kvinnojourolivia.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för de som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Det går också att få texterna upplästa, en bra funktion för personer med synnedsättning och lässvårigheter. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Telefon: 020 — 50 50 50

Hemsida: www.kvinnofridslinjen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Hit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information.

Telefon: 116 006

Hemsida: www.brottsofferjouren.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

​Systerjouren Somaya

Systerjouren Somaya erbjuder skydd, stöd, råd, information och hjälp till självhjälp till kvinnor och tjejer som varit utsatta för våld, hot, övergrepp och kränkningar i nära relation. Systerjouren Somaya har särskild kunskap i att möta kvinnor och tjejer med utländsk bakgrund och muslimsk identitet och talar många språk.

Telefon: 020 — 81 82 83 (journummer vardagar kl 9-16)

Hemsida: www.somaya.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Terrafem

Terrafem är en jourtelefon för personer med utländsk härkomst. Det är ett nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld. Information finns på flera språk.

Telefon: 020 — 52 10 10

Hemsida: www.terrafem.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BRIS för vuxna - med barnperspektivet.se

BRIS (Barns rätt i samhället) för vuxna vill lyfta barnens perspektiv, sprida och öka kunskapen om barns behov och rättigheter. De vill även stödja föräldrar och andra vuxna i sin relation med barn och stärka vuxna att agera om barn far illa.

Telefon: 0771 - 50 50 50

Hemsida: www.barnperspektivet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons