PDF
Senast publicerad:

Färdtjänst

Vad är färdtjänst?

Färdtjänst är en särskild form av kolletivtrafik som uförs med mindre fordon, ett komplement till allmän kollektivtrafik för dig som inte klarar av att åka med vanlig kollektivtrafik.

Rätt till färdtjänst

Rätt till färdtjänst, enligt Lag om färdtjänst, har den person som är folkbokförd i Vårgårda kommun som på grund av ett varaktigt funktionshinder, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

Färdtjänst beviljas inte på grund av att allmänna kommunikationer saknas eller är dåligt utbyggda, ej heller bristande förmåga att framföra eget fordon. Färdtjänst bevilja inte heller på grund av hög ålder eller för hjälp att bära kassar/väskor.

Med funktionsnedsättning avses fysisk och psykisk funktionsnedsättning.

Prövning av rätt till färdtjänst

Du ansöker om färdtjänst genom att skicka in:

När din kompletta ansökan inkommit, görs en bedömning om du har rätt till färdtjänst enligt de kriterier som anges i lag om färdtjänst och därefter får du ett skriftligt beslut. Vid avslag på ansökan kan beslutet överklagas.

Vårgårda kommuns färdtjänstområde

Resor får göras inom Vårgårda kommun samt till och i närliggande kommuner, vilka är Alingsås, Borås, Bollebygd, Essunga, Herrljunga och Vara.

Ledsagare färdtjänst

Ledsagare kan beviljas när funktionsnedsättningen medför behov av hjälp under resans gång, utöver den hjälp som föraren kan ge:

  • hämtas och lämnas vid avtalad plats
  • att komma i och ur fordonet
  • spänna fast säkerhetsbälte
  • hjälp med att lyfta bagage i och ur fordonet

Medresenär färdtjänst

Den färdtjänstberättigade kan få ha med en medresenär, mot samma avgift som den färdtjänstberättigade, medresenären ska påbörja och avsluta resan på samma plats som den färdtjänstberättigade.

Beställning av resa - färdtjänst

Du besäller själv din resa genom Västtrafiks beställningscentra, tfn 020-91 90 90. Resan ska beställas i så god tid som möjligt, men minst 2 timmar före man vill påbörja resan. Tur och retur kan beställas samtidigt.

Du kan beställa flera resor samtidigt. Avbeställningar och ändringar av beställd resa ska göras senast 60 minuter innan överenskommen hämtningstid.

Färdtjänstresa ska bokas från en adress till en annan. Via-adress och uppehåll eller byte av avlämningsadress får inte göra under resans gång. Du ska kunna uppvisa giltig legitimation under resan.

  • Har ingen bil kommit 10 minuter efter avtalad tid, ring beställningscentralen tfn 020-91 90 90
  • Färdtjänstresan betalas på plats till chauffören innan avfärd
  • Om du uteblir från en beställd resa eller inte avbeställer resan inom föreskriven tid, debiteras du för kostnaden.
  • Har du synpunkter på resan ring tfn 020-91 90 90 eller mejla synpunkt.anrop@vasttrafik.se - vill du ha svar måste du begära detta.

Avgift för resor

Avgiften baseras på resans avstånd, tidigare zonindelning.

Den nya taxan innebär en grundavgift på 50 kr samt en avgift per kilometer på 3 kronor. Generellt gäller att kortare resor får lägre egenavgift medan längre resor kommer att kosta mer.

Vid beställning av resan ges information om vilken egenavgift som kommer att gälla för den aktuella resan.

Priset beräknas utifrån den kortaste vägen för kundens resa, oavsett om kunden får åka längre på grund av förarens vägval (snabbaste vägen) eller samåkning.

Samordning av resor

Färdtjänsten jämställs med särskild anpassad kollektivtrafik och därför kan en resa med färdtjänst ske tillsammans med andra resenärer i taxi eller specialfordon.

Sjukresor

Färdtjänsten avser inte sådana resor som ersätts av allmänna sjukförsäkringen (behandlingsresor t.ex. läkare, distriktssköterska, sjukgymnastik, utprovning av handikapphjälpmedel, tandläkare och dagrehabiliteringen).


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons