Meddelande

Vårgårda kommun följer Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheters instruktioner om hur coronaviruset ska hanteras. Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar för att minska smittspridningen. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förebygga smittspridning hos riskgrupper, framför allt äldre.

PDF
Senast publicerad: 2019-02-07

Driftbidrag för väg- och belysningsföreningar

Vägbidrag

Vägbidrag kan sökas till enskilda vägar som tillgodoser ett kommunikationsbehov för fast boende, näringsliv eller för det rörliga friluftslivet. Bidrag lämnas också för vägar som är av väsentlig betydelse som genomfartsvägar eller som uppsamlingsvägar för fritidsbebyggelse.

Om vägen går inom detaljplanelagt område lämnas inget bidrag. 

Bidrag för anläggande av enskild väg utgår ej.

Den förening eller vägägare som erhåller bidrag är skyldig att meddela kommunen ändrade kontakt och betalningsuppgifter när detta sker.

Hitta blankett bland våra e-tjänster och blanketterlänk till annan webbplats

Belysningsbidrag

Ansökan om drift- och underhållsbidrag för belysning ska göras varje år. Bidraget betalas ut per belysningspunkt och endast till fast boende.

Bidrag till nybyggnation av belysningsanläggning lämnas ej.

Anläggningsförättningar vägar

Om tvister uppstår eller om man behöver hjälp att reda ut hur stor del av kostnaden för underhåll av till exempel en väg ska fördelas kontaktas Lantmäteriet. Lantmäteriet kan då genomföra en anläggningförättning. Detta kan också göras på belysningsanläggningar eller vatten- och avloppsanläggningar. Länk till Lantmäteriet finns i menyn till höger under externa länkar.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons