PDF
Senast publicerad:

Snöröjning och renhållning

Ansvarsfördelning vid vinterväglag

Kommunens ansvar

Samhällsbyggnads gatuavdelning ansvarar och sköter snö och halkbekämpning på kommunala gator och gång- och cykelvägar.

  • På gång- och cykelvägar påbörjas snöröjningen vid ett snödjup på fyra cm.
  • På körbanor påbörjas snöröjning vid ett snödjup på sex cm.

Vinterväghållningen och halkbekämpning sköts med en prioritering av gång- och cykelvägar till vårdcentraler, förskolor, serviceinrättningar, busshållplatser, järnvägsstation och skolor.

För gator och vägar med trottoarer på båda sidor plogas efter prioritering bara en av sidorna.

Sandupptagning görs efter vinterperioden och ska vara klar före 15 maj.

Trafikverkets ansvar

NCC ansvarar för skötseln av Trafikverkets vägar i kommunen. I Vårgårda tätort är det följande vägar: Landavägen 1891, Industrigatan, del av Parkgatan, Torggatan, Hobergsvägen, Centrumgatan, Kullingsleden, Stockholmsvägen, Rv 42 (Vänersborgsvägen).

NCC ansvarar också för flera gc-vägar i tätorten: Gc-väg utefter Industrigatan (under järnvägen) Parkgatan (från Industrigatan till Kungsgatan), södra sidan (mot järnvägen) Torggatan, södra sidan (mot järnvägen) Centrumgatan, östra sidan (mot vårdcentralen)   Kullingsleden, endast över bron Kvarngatan-gamla kvarnen (utefter Rv 42)

Trafikanternas ansvar

Du som går, cyklar eller kör bil — tänk på att det alltid finns risk för halka. Anpassa dig efter vinterförhållanden!

Fastighetsägarnas ansvar

Till skillnad från många andra kommuner slipper fastighetsägaren ansvaret för snöröjning av gångbanan utanför sin fastighet. Men du får själv öppna snövallen vid din infart. Tänk på att snö inte får forslas ut på gångbana och gatumark.

Enskilda vägar/vägföreningar

Om du bor utefter en enskild väg på landsbygden eller i ett litet samhälle är det de boende själva som har ansvaret för väghållningen. Man kan ha rätt till kommunalt och/eller statligt bidrag för skötsel av enskilda vägar.

Kontaktinformation kommunal gata 

Vid akut behov av kontakt gällande snö och/eller halka på kommunala gator, vardagar ordinarie arbetstid; ring 0322-600 645.

Övriga tider, jourtelefon 0709-16 56 49.

Kontaktinformation Trafikverkets vägar

Trafikverkets växel Göteborg tfn 0771-921 921


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons