Besöksadress:

Kungsgatan 45

Telefonnummer: 

0322 - 60 06 00

Vid akut behov av kontakt gällande snö och/eller halka på kommunala gator, vardagar ordinarie arbetstid;
ring 0322-600 645.

Övriga tider,
jourtelefon 0709-16 56 49.

Kontaktinformation Trafikverkets vägar

Driftsentreprenör
NCC 010-123 83 58

Postadress:

​Vårgårda kommun
447 80 VÅRGÅRDA

Epost: 
kommunen@vargarda.se