PDF
Senast publicerad:

Fördjupad översiktsplan - småstaden Vårgårda

Just nu är vi inne i programfasen där planens huvuddrag håller på att utformas. Läs mer om hur du kan påverka utvecklingen av Vårgårda tätort.

Här är vi nu!

I början på året antogs projektplanen för den fördjupade översiktsplanen - Småstaden Vårgårda, i kommunstyrelsen. Under våren har vi genom dialog samlat in information för att under andra halvan av 2017 presentera ett programförslag. Just nu håller vi på att sätta upp planens huvuddrag: identifierar nyckelfrågor, genomföra och sammanfatta de första dialogmötena, kartlägga strategier, riksintressen, konsekvensanalyser med mera.

Vårens dialoger

Under våren har det pågåt ett dialogarbete för att samla in synpunkter och åsikter från olika intressenter i Vårgårda. Vi har bland annat pratat med Gullhögskolans åttondeklassare, näringslivet samt med besökare på Framtidsdagen 6 maj och Vårmarknaden 27 maj. Detta för att få in så många synpunkter som möjligt.

Vad har vi fått med oss?

Vi har sammanställt de synpunkter som vi har fått in. Sammanställningen visar värdet av grönområden och fler bostäder för olika åldrar och plånböcker; bättre möjligheter att cykla; lägre hastighet i centrum samt bra möjligheter till parkering; att nå ett brett serviceutbud i centrum. Det är lite av vad som ansetts som viktigt i framtidens småstad Vårgårda.

Håller inte du med? Lämna synpunkter redan idag genom att fylla i vår enkät Öppnas i nytt fönster..

Planprocessen – hur går den till?

Bilden illustrerar tidsramen och processen för att ta fram den fördjupade översiktsplanen för tätorten. Planen är viktig eftersom den ger stöd i planeringen för en långsiktig hållbar utveckling av tätorten. Men andra ord, den fördjupade översiktsplanen sätter tonen för hur tätorten kommer att utvecklas och växa.

Inforuta

2017:1 = Året samt vilket kvartal aktiviteten äger rum.

Kvartal 1: januari-mars
Kvartal 2: april-juni
Kvartal 3: juli-september
Kvartal 4: oktober-december


Program

Nu befinner vi oss i programfasen. Vi arbetar med att ta fram planens huvuddrag. Läs mer om programfasen.

Samråd

Vi presenterar ett planförslag och bjuder in till samråd. Alla är välkomna att delta. Det är under samrådsprocessen du har din chans att påverka hur Vårgårda tätort kommer att utformas. Läs mer om samråd.

Utställning

Under utställningsperioden ställer vi ut planförslaget, här är sista chansen att lämna synpunkter. Inkomna synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse. I detta skede av processen är mycket av sakinnehållet definierat och fastlagt. Läs mer om utställning.

Antagande

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar om att antaga planförslaget. Planen vinner laga kraft tre veckor efter kommunfullmäktige godkänt den, med förutsättning att den inte överklagas. Läs mer om antagande.

Vad händer efter den fördjupade översiktsplanen antagits?

Planen vinner först laga kraft. Därefter går man över till att implementera och verka för att genomföra det som slagits fast i planen. Samtidigt görs en ny bedömning av var planeringsbehovet är som störst och var översiktliga planeringsinsatser behövs. 

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons