PDF
Senast publicerad:

Kritik på teknik! Enkätundersökning om kommunens tekniska tjänster

Vårgårda kommuns verksamhet Samhällsbyggnad kommer tillsammans med Institutet för kvalitetsindikatorer att skicka ut en enkät till 500 slumpmässigt utvalda kommuninvånare för att undersöka hur de tekniska tjänsterna upplevs och fungerar. Det gäller främst VA, renhållning, gata och park. Detta påbörjas redan vecka 6.

Varför en enkät

Samhällsbyggnad har en omfattande och viktig verksamhet i en kommun. Arbetet påverkar stora delar av samhället, hur det fungerar och hur det upplevs. Därför vill vi veta vad våra kommuninvånare tycker om hur arbetet genomförs. Svaren kommer ge viktig information om vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultatet kommer att användas för att ständigt förbättra verksamheten.

Öppning av enkäten

En postinbjudan skickas till de slumpvis utvalda kommuninvånarna under vecka 6. Inbjudan innehåller länk och individuella inloggningsuppgifter för att besvara frågeformuläret via en webbenkät. Frågeformuläret trycks också i form av en 8-sidig pappersenkät och postas till dem i urvalet som inte besvarat frågeformuläret via webbenkäten. Webbenkäten är öppen för svar hela insamlingsperioden, cirka fem veckor.

 

När och hur kommer kommuninvånarna kunna ta del av resultatet av undersökningen

Om ni som får denna enkät har några frågor så besvaras dessa av utföraren av enkäten; Indikator.

Kontaktinformation är e-post: info@indikator.org och telefon 031-730 31 20.

 

Enkätversion

Kommunens avsändare i postutskicken är, Alfred Dubow Samhällsbyggnadschef

Tack på förhand till alla utvalda!

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons