Meddelande

Energi- och elbesparing - Här finns information och tips som kan hjälpa i den ansträngda situationen när det gäller energi och el.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige har antagit planprogram för området Fagrabo

Onsdag kväll den 12 juni antog kommunfullmäktige handlingen som påbörjar utvecklingen av Fagraboområdet. Planprogram för Fagrabo är startskottet för arbetet att bygga och utveckla Vårgårda tätort. Ett avgörande område för ytterligare tillväxt för Vårgårda.

Se sammanträdet kommunfullmäktige 12 juni 2019

Genom att anta planprogram för Fagrabo markerar politiken i Vårgårda att man avser ge uppdrag att börja med detaljplanering av området och samtidigt arbeta för att stärka friluftslivet för fler användare i framtiden. I planprogrammet anges de värden som ska vara grunden i kommande utveckling. Förutom friluftsliv är viktiga värden kommunikationer, grönstruktur, service och rekreation. Programmet anger också vilka förutsättningar det finns för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Det finns en enad politisk syn på att Fagrabo är Vårgårdas stora framtidsprojekt. Nu när kommunfullmäktige har antagit ett planprogram är nästa steg att uppdra åt förvaltningen att påbörja processen med detaljplanering.

- Planen för Fagrabo innebär att Vårgårda får ett område att bygga på under mycket lång tid, med goda möjligheter att möta önskemål om olika sorters boende för nuvarande och blivande Vårgårdabor. Fagrabo möter önskemål om närhet till goda kommunikationer med både bil och tåg och småstadens trygghet, kommenterar kommunalråd Bengt Hilmersson beslutet.

- Äntligen! Jag tycker det är bra att vi kommit fram till ett beslut om planprogram Fagrabo, denna fråga har ju varit uppe för beslut i årtionden. Det visar att vi tror på Vårgårda och att vi är en växande kommun. Denna plan hade jag önskat fanns framme för flera år sedan, behovet finns och vi har ju inte kunnat erbjuda tillräckligt med tomter till intresserade och just nu har vi inga lediga tomter alls, kommenterar oppositionsråd Tony Willner beslutet.

Det är fortfarande en lång väg kvar innan vi ser några byggnader på området, nu när det övergripande planprogrammet antagits så kan kommunen påbörja arbetet med att detaljplanera dom första etapperna.

Fagraboområdet är ett stort område där utveckling och byggplanering kommer pågå lång tid framöver. Arbetet avses att ske i flera etapper. Med prognoser och mål om fler invånare är Fagrabo, förutom en komplettering och förtätning i befintlig bebyggelsestruktur, ett viktigt utvecklingsområde för bostäder, något som anges i kommunens vision - Den goda kommunen med 13 000 invånare 2027.

www.vargarda.se /fagrabo

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons