PDF
Senast publicerad:
Karta järnvägen genom Vårgårda tätort

Klicka för större

Underhållsröjning längs järnvägen Falköping - Alingsås

Trafikverket informerar om stundande underhållsröjning av banan Falköping - Alingsås. Just nu har röjning genomförts från Falköping. Arbetet når Vårgårda i slutet av september.

Röjningen är alltså en schemalagd underhållsåtgärd där Trafikverket röjer tidigare trädsäkrad skötselgata kring banan. Centrala delarna av Vårgårda berörs ej, detta underhåll avser endast skötselområdet ute på linjen. I norr kommer de röja från punkt ett och norrut i karta ett ovan. Där är Vårgårda direkt berörda på fastigheterna Tumbergs-Galstad 3:1, Skövde 4:1, Skövde 2:5 och Skövde 2:57.

På norra sidan vid skidbacken är det ej trädsäkrat ut till full servitutsbredd (20 meter från spårmitt). Här finns det planer på att avverka resterande träd som ej togs med vid trädsäkringen som gjordes för ett tag sedan. Vid underhållet som görs nu kommer det röjas en del klenare sly i detta område för att underlätta kommande trädsäkring.

Söder om Vårgårda är Vårgårda berörda på fastigheterna Hoberg 10:19 Och Hoberg 9:2, bedömningen är att det mestadels är åkermark. Se karta två nedan, röjning påbörjas vid punkten 2 och går söderut.

Andra delen av röjningen längs järnvägen i Vårgårda
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons