Viktigt meddelande

Vårgårda kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset (covid-19) och samverkar med länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

PDF
Senast publicerad: 2020-03-23

Kommande avverkning intill järnväg

Med start under våren 2020 kommer Trafikverkets upphandlade entreprenör Severals Works AB utföra trädsäkringsåtgärder längs med järnvägen (Västra Stambanan) som löper genom Vårgårda. Detta arbete kan medföra störande moment för er med buller vid körning med maskiner, röjning och avverkning. Uttransport av virke kommer delvis transporteras längs motionsspåren på Kesberget. Vi hoppas ni har överseende med detta.

Träd som faller över järnvägen förorsakar varje år stora störningar i tågtrafiken och kostsamma skador. Tågförseningar betyder olägenheter för såväl resenärer som godstransportörer. En stor del av Sveriges industri och resenärer är dagligen beroende av järnvägen för säkra och miljövänliga transporter.

Genom att Trafikverket trädsäkrar området närmast spåret kan störningarna på tågtrafiken reduceras väsentligt. Det innebär att träden intill spåret avverkas eller beskärs så att inga träd eller grenar ska behöva falla på spåranläggningen och förorsaka skador eller störningar.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons