Meddelande

Energi- och elbesparing - Här finns information och tips som kan hjälpa i den ansträngda situationen när det gäller energi och el.

PDF
Senast publicerad:
""

Fastighetsägarens ansvar vid vinterväghållning

Fastighetsägaren ansvarar för gångbanan i anslutning till sin fastighet gällande snöröjning samt halkbekämpning. Har man även en rännstensbrunn i anslutning till gångbanan ingår även att säkerställa att den inte är täckt av löv, snö eller annat skräp. Framkomligheten till sopkärl och brevlåda ingår också i egenansvaret.

Ibland behöver Vårgårda kommun använda gångbanan som snöupplag för att kunna hantera den mängd snö som kommit. Om kommunen gör den bedömningen och plogar upp snö på gångbanan behöver inte fastighetsägaren röja igen, utan kommunen tar över ansvaret vid det tillfället.

Snö som ingår i fastighetsägarens yta får inte kastas ut på det kommunala vägnätet, utan ska tas hand om på den egna tomten.

Vinterflis finns att hämta på Hobergsvägen i Vårgårda (kommunens lager). Ta med egen hink. Det är inte tillåtet att fylla en bilkärra eller att hämta till fler än sitt egna boende. Vägföreningar och samfälligheter hänvisas till återförsäljare av krossmaterial.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons