Meddelande

Energi- och elbesparing - Här finns information och tips som kan hjälpa i den ansträngda situationen när det gäller energi och el.

PDF
Senast publicerad:
Nya E20 sträckning i skogslandskap

© Foto: Kasper Dudzik

Trafiköppning 10 december - E20 Alingsås (Bälinge)–Vårgårda  

Idag den 10 december 2020 är det trafiköppning för nya E20. Trafikveket har byggt ut E20 mellan Bälinge-Vårgårda till motorväg i ny sträckning med planskilda korsningar för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

Etappen är cirka 15 km lång och har byggts i ny sträckning. Nuvarande E20 kommer att byta namn till Väg 1900 och fungera som väg för lokal trafik, långsamgående fordon och oskyddade trafikanter.

Trafikplats längs E20. Flera vägar i olika nivåer som går in i nya vägen E20

© Foto: Kasper Dudzik

Trafikteknisk standard på nya E20 blir 21,5 meter bred motorväg med mittremsa och vägräcke som åtskiljer körriktningarna. Planskilda korsningar byggs. Som en del av projektet ingår även anläggande av ett flertal enskilda vägar.

Tidigarelagd trafiköppning

Tack vare god framdrift i projektet kan entreprenören vara klar ett halvår tidigare än det kontrakterade färdigställandedatumet. Den ursprungliga planen var att öppna för trafik under mitten av 2021. Trafiköppningen sker 10 december 2020.På grund av den rådande situationen med osäkerhet kring smittspridning planerar vi inte för en invigning på plats, vi flyttar firandet till våra digitala kanaler.

Stora miljövärden

Det finns stora miljövärden där etappen byggts och projektet har prioriterat dessa värden. Miljövärdena är särskilt kopplade till bäckar och vattendrag. Ett exempel är Bäsjöbäcken som överdäckades under byggtiden och därför kunde behålla både sin sträckning och stora miljövärden. Vissa arbeten i vattendrag har skett vid särskilda tider för att inte störa fiskens rörelser.

Korta fakta om E20 Alingsås-Vårgårda

Varför:

E20 Alingsås-Vårgårda har byggts för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet, en del i det större arbetet med att mötesseparera E20 genom Västra Götaland.

Vad:

15 km nybyggd motorväg i ny sträckning mellan trafikplats Bälinge i Alingsås kommun och trafikplats Hjultorp i Vårgårda kommun.

Hur:

Det har byggts ny motorväg med faunabro, planskilda korsningar, mittremsa med vägräcke.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons