Meddelande

Den svenska energiförsörjningen är i grunden stabil. Det finns dock en ökad risk för effektbrist under de kallaste dagarna i vinter. Det är många som arbetar för att minska sårbarheten i samhället, bland annat genom att arbeta med processen kring styrel och med energibesparing. Vårgårda kommun följer utvecklingen och har publicerat en samlingssida med länkar, tips, råd och andra delar som kan vara nyttiga.

PDF
Senast publicerad:

Ny egenavgift för färdtjänst

Från 1 maj 2021 gäller nya egenavgifter för färdtjänst. Egenavgiften baseras på resans avstånd istället för zonindelning.

Den nya taxan innebär en grundavgift på 50 kr samt en avgift per kilometer på 3 kronor. Generellt gäller att kortare resor får lägre egenavgift medan längre resor kommer att kosta mer.

Vid beställning av resan ges information om vilken egenavgift som kommer att gälla för den aktuella resan.

Priset beräknas utifrån den kortaste vägen för kundens resa, oavsett om kunden får åka längre på grund av förarens vägval (snabbaste vägen) eller samåkning.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons