PDF
Senast publicerad:
Bild där det står Vårgårda informerar

E20 förbi Vårgårda leds om fram till hösten 2022

Från måndag 27 september fram till hösten 2022 leder Trafikverket om både E20 och anslutningen till väg 181 i Vårgårda – följ orange skyltar.

Trafikverket fortsätter med att bygga ut E20 Vårgårda–Vara till mötesfri väg för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. Nu behöver de leda om E20 ungefär en kilometer i höjd med Tumberg och väg 181 i Vårgårda (vid Rasta). Även anslutningen mellan väg 181 och E20 leds om och flyttas några hundra meter norrut.

Trafikverket leder om E20-trafiken för att bredda och mötesseparera E20, byta en bro och bygga den nya trafikplatsen Fagrabo. Den nya trafikplatsen förväntas öppna för trafik hösten 2022.

Trafikpåverkan

Trafiken påverkas genom sänkta hastigheter med begränsad möjlighet att köra om. Hastighetsbegränsningen varierar mellan 50-70 km/h längs omledningen. Körfältens maxbredd är minst 3,5 meter.

Skyltad väg för gående och cyklister

Det kommer att finnas en skyltad omledning med gång- och cykelfält parallellt med omledningen för väg 181.

Karta med inritat den omledning som sker vid E20 i korsningen mot väg 181
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons