PDF
Senast publicerad:

Fördjupning av översiktsplanen - Småstaden Vårgårda 2040 ställs ut för granskning

Vårgårda kommun tar fram en ny fördjupad översiktsplan för Vårgårda tätort. Nu inleds slutfasen av arbetet och planförslaget ställs ut för granskning. Ta del av och tyck till om planförslaget!

Den fördjupade översiktsplanen ska visa hur Vårgårda tätort ska utvecklas och hur mark- och vattenområden i tätorten ska användas på lång sikt. Planens målbild är att Vårgårda ska utvecklas till en grön och hållbar småstad till år 2040. Kommunstyrelsen beslutade den 22 juni 2022 att ställa ut planförslaget för granskning.

Granskningen pågår 6 juli-7 september 2022.

Under granskningstiden finns planförslaget i sin helhet tillgängligt på www.vargarda.se/fop Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Planförslaget ställs även ut i kommunhusets foajé, Kungsgatan 45 i Vårgårda.

Synpunkter lämnas skriftligen senast den 7 september till fop@vargarda.se. Synpunkter kan även skickas med brev till
Vårgårda kommun
Samhällsbyggnad Bygg och miljö
447 80 Vårgårda

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons