Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Pågående planer och projekt

Vårgårda station

På den här sidan har vi samlat alla planer och projekt som pågår i Vårgårda kommun just nu. Vi vill veta vad du tänker! Har du några idéer, tankar eller åsikter? - Hör av dig till oss.

Det här pågår just nu! 

 • Fördjupning av översiktsplanen - Småstaden Vårgårda 2040


  Kommunfullmäktige antog i januari 2023 Fördjupning av översiktsplanen - Småstaden Vårgårda 2040. Planen visar hur Vårgårda tä...
  Läs mer


 • Utvecklingsprogram för Kyllingsån


  Utvecklingsprogram för Kyllingsån och bro över Kyllings maders naturpark är antaget av kommunfullmäktige. Programmet visar ko...
  Läs mer


 • Fördjupad översiktsplan för Hol


  Kommunen växer, och intresset för att bosätta och etablera sig i Hol ökar. Det behöver vi planera för. Kommunstyrelsen i Vårg...
  Läs mer


 • Planprogram Vårgårda centrum


  Kommunfullmäktige antog i augusti 2019 planprogram för Vårgårda centrum. Planprogram för Vårgårda centrum anger hur området l...
  Läs mer


 • Planprogram Fagrabo


  Kommunfullmäktige antog i juni 2019 planprogram för området Fagrabo. Planprogram för Fagrabo är startskottet för arbetet att ...
  Läs mer


 • Fördjupad översiktsplan - småstaden Vårgårda


  Programmet för Fördjupad översiktsplan – Småstaden Vårgårda 2040 (FÖP 2040) har antagits av kommunfullmäktige. Här kan du läs...
  Läs mer


 • E20 Vårgårda-Vara, delen Vårgårda-Ribbingsberg


  Trafikverket planerar för ombyggnad av E20 mellan Vårgårda och Ribbingsberg till mötesseparerad väg med mitträcke. Här hittar...
  Läs mer


 • E20 Förbi Vårgårda


  Trafikverket planerar för att E20 ska byggas om till mötesseparerad väg på sträckan från befintlig trafikplats Hjultorp till ...
  Läs mer


 • E20 Alingsås (Bälinge)-Vårgårda


  Trafikverket ska bygga om sträckan E20 Alingsås-Vårgårda till motorväg i ny sträckning med planskilda korsningar. Vägplanen h...
  Läs mer


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons