PDF
Senast publicerad:

Planprogram Vårgårda centrum

Kommunfullmäktige antog i augusti 2019 planprogram för Vårgårda centrum. Planprogram för Vårgårda centrum anger hur området långsiktigt ska utvecklas.

Flera delar ur programmet pågår redan och har genomförts. Bland annat har kommunhuset med torget framför rustats upp samt arbetet med detaljplaner för Hyvlaren och Johannedal. Mycket arbete och flera beslut återstår innan visionen om ett grönare och tätare centrum i sin helhet kan bli verklighet. Genom att anta planprogrammet markerar politiken i Vårgårda hur visionen om den grön och hållbar småstad ska förverkligas.

Syftet och målsättning

  • Syftet med planprogrammet är att sammanställa en samlad bild av målsättningarna för centrala Vårgårda som kan fungera som underlag för kommande arbete med enskilda detaljplaner.
  • Programmet utgör en konkretisering av kommunens övergripande vision och ska fungera som en sektors- och projektövergripande framtidsbild och strategi för stadsbyggnadsfrågor i Vårgårda centrum.
  • En grundläggande målsättning för planprogrammet är att skapa ett attraktivt och levnade centrum för boende, besökare och verksamma i kommunen.

Planområdet

För att förtydliga och avgränsa planprogrammet har Vårgårda kommun valt att definiera gräns för utrenindgområdet. I inventeringen studeras Vårgårda överripande i sin helhet. Analys och förslag görs inom programområdet. Området avgränsas och innefattar:

  • i söder av Kempegatan,
  • i norr av Marknadsplatsen och Kvarteret Sparven,
  • i väster av Kullingsleden och fastigheteran som kantar Kungsgatan och Drottninggatan i väster,
  • i öster av Industrigatan, Allégatan söder om Föreningsgatan och fastigheterna som kantar Centrumgatan i öster.

Inom planprogramsområdet finns fämst centrumfunktioner så som tåg- och busstation, handel och kommunal service, men också en hel del bostäder.

Bakgrund

ABAKO Arkitektkontor AB fick hösten 2013 i uppdrag av Vårgårda kommun att utarbeta en övergripande strategi för utveckling av Vårgårdas centrala delar och resecentrum. Uppgiften bestod huvudsakligen i att utveckla resecentrum i samband med att ytterligare ett järnvägsspår ska byggas förbi stationen, att skapa ett sammanhängande centrum där gator och funktioner stärker varandra och att ge Vårgårda en tydlig och välkomnande fasad mot järnvägen. Arbetet bedrevs under flera års tid i dialog med medborgare, fastighetsägare samt privata och kommunala aktörer. Arbetet ledde fram till detta planprogram. Klicka här för att läsa sammanställning av den Workshop som hölls i oktober 2014. Pdf, 3.4 MB.

Under tiden har andra processer löpt parallellt inom kommunen, bland annat arbetet med en vision för kommunen och program för fördjupad översiktsplan för Vårgårda.

Ett samrådsförslag ställdes ut 20 april - 20 juni 2018. Där inkom 17 yttranden. Efter samrådet gjordes enbart mindre justeringar, vilka inte påverkar planförslaget.

Ladda hem

Handlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planprogram för Vårgårda centrum_Antagen KF 190814 § 153.pdf Pdf, 28.8 MB, öppnas i nytt fönster. 28.8 MB 2019-08-19 13.14
Samrådsredogörelse - Planprogram för Vårgårda centrum_190528.pdf Pdf, 565 kB, öppnas i nytt fönster. 565 kB 2019-08-19 13.14
Vy över Vårgårda centrum. Illustration av Abako arkitektkontor AB

Vy över Vårgårda centrum. Illustration av Abako arkitektkontor AB

Vy över stationsområdet sett från Vårgårda kommunhus. Illustration: Abako Arkitektkontor AB

Vy över stationsområdet sett från Vårgårda kommunhus. Illustration: Abako Arkitektkontor AB

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons