PDF
Senast publicerad:

Parkeringstillstånd

Vad är parkeringstillstånd?

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän plats i hela Sverige, men länder inom EU har förbundit sig att acceptera tillstånd utfärdade i andra Eu-länder. Tillståndet syftar till att göra samhället tillgängligt för alla.

Beslut om parkeringstillstånd fattas enligt Trafikförordningen 13 kap. 8 § samt Transportstyrelsens författningssamling.

Vem har rätt till parkeringstillstånd

Den som på grund av varaktigt funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand har rätt att få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Enligt Trafikförordningen kan parkeringstillstånd utfärdas för rörelsehindrade, både till dem som själv kör fordonet och till dem som regelbundet behöver hjälp att föraren utanför fordonet.

Ansökan parkeringstillstånd

Du ansöker om parkeringstillstånd genom att skicka in:

Parkeringstillståndens giltighet

Ett parkeringstillstånd är tidsbegränsat och kan utfärdas för högst 5 år i taget och som lägst 6 månader. Innehavaren måste ansökan om nytt parkeringstillstånd inför varje tidsperiods upphörande.Kommunen beslutar hur lång tid som ett parkeringstillstånd ska utfärdas.

Villkor för att använda parkeringstillstånd

Parkeringstillståndet är kopplat till den person som det har utfärdats för. En person som har tillstånd i egenskap av förare kan INTE använda tillståndet när hon/han är passagerare eller tvärtom.

Parkeringstillståndet ska placeras fram i bilen så att det är lätt synligt för parkeringsvakt.

Användande av parkeringstillstånd på allmän platsmark

Vilka rättigheter som följer med ett parkeringstillstånd följer av trafikförordningen 13 kap 8§. Där parkering är förbjuden eller begränsad till en kortare tid än 3 timmar, får den med tillstånd parkera i högst 3 timmar. Där parkering är tillåten i 3 timmar men mindre än 24 timmar får den med tillstånd parkera i högst 24 timmar. Parkeringstillstånd ger även rätt att parkera i högst 3 timmar på gågata.

Missbruk av tillståndet eller borttappade/stulna tillståndet

Parkeringstillstånd är en värdehandling. Om tillståndet används på annat sätt än vad som föreskrivs kan det dras in.

Ett borttappat eller stulet tillstånd ska polisanmälas.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons