PDF
Senast publicerad:

Riksfärdtjänst - Särskild kollektivtrafik

Riksfärdtjänst är en särskilt anpassad del av kolletivtrafiken där ersättning kan lämnas om personen till följd av en stor och varaktig funktions-nedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Riksfärdtjänst är resor som går utanför Vårgårda kommuns färdtjänstområde men inom Sverige.

Vad är riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänst är resor som går utanför Vårgårda kommuns färdtjänstområde, men inom Sverige.

Rätt till riksfärdtjänst

Du kan få riksfärdstjänst om din funktionsnedsättning gör att din resa skulle blivit dyrare än den skulle blivit, till exempel om du måste ha med en ledsagare på allmänna kommunikationer. Rikfärdtjänst beviljas i första hand för resor med tåg eller buss, men flyg eller personbil kan också bli aktuellt. Vid resor med tåg eller buss beviljas du gratis ledsagare som du själv får ordna.

  • För att ha rätt till riksfärdtjänst ska:
  • Du vara folbokförd i Vårgårda kommun
  • Du ha en funktionsnedsättning som är bestående minst sex (6) månader
  • Du ha en funktionsnedsättning som omöjliggör en resa på egen hand med allmänna kommunikationer
  • Ändamålet med resan vara en fritidsaktivitet, till exempel att hälsa på släkt eller vänner. Om du ska resa i tjänsten ska företaget stå för resan. Ska du resa till vård eller behandling ska du resa med sjukresor.

Prövning av rätt till riksfärdtjänst

Bedömning av rätten till riksfärdtjänst görs av handläggare på Samhållsbyggnadskontoret. Du får alltid ett skriftligt beslut. Om du beviljas resa får du ytterligare information, tillsammans med beslutet, där det framgår hur och var du bestäler din resa.

Du ansöker om riksfärdtjänst genom att skicka in:

Avgift riksfärdtjänst (prisexempel)

Vägavstånd i km

Egenavgift i kronor


26 år -uppåt

Upp t o m 25 år

0-100

105

73

101-125

130

91

126-150

165

115

151-175

195

136

176-200

220

154

 

 

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons