PDF
Senast publicerad:

Det här är en detaljplan

En detaljplan bestämmer vad personer, företag och myndigheter får eller inte får göra inom ett visst markområde. Det kan vara ett par kvarter eller några fastigheter. En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument. Det skiljer den från sådana dokument som bara innehåller råd eller tips.

Detaljplanen styr bland annat:

  • Hur marken får användas (till exempel för bostäder, handel, kontor, park med mera)
  • Hur stora och höga husen får vara
  • Hur långt avståndet måste vara från hus till tomtgränsen
  • Hur rättigheterna att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark ser ut

En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts över av en ny.

En detaljplan består av en plankarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Ibland ingår även illustrationskarta, program och/eller miljökonsekvensbeskrivning.

Detaljplanen bestämmer vad som gäller om du vill bygga om eller bygga nytt

Om du ska bygga eller om du är intresserad av ett område som ska bebyggas är det viktigt att du tar reda på om det finns en detaljplan för området eller inte.

Det är alltid klokt att redan i planeringsstadiet ta kontakt med bygglovsavdelningen.

Om det inte finns en detaljplan så är det kommunen som avgör om det behöver tas fram en sådan innan du kan påbörja bygget.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons