PDF
Senast publicerad:

Antagande

Detaljplaneprocessen Startskede, klicka för att läsa mer Program, klicka för att läsa mer Samråd, klicka för att läsa mer Granskning, klicka för att läsa mer Laga kraft, klicka för att läsa mer

Detaljplanen antas i Vårgårda kommun av Kommunfullmäktige. Efter antagandet skickas meddelande om detta till länsstyrelsen och de i samrådskretsen som senast under granskningstiden har lämnat in skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons