PDF
Senast publicerad: 2019-06-13

Program, tillfälle för yttrande

Detaljplaneprocessen Startskede, klicka för att läsa mer Samråd, klicka för att läsa mer Granskning, klicka för att läsa mer Antagande, klicka för att läsa mer Laga kraft, klicka för att läsa mer

Ett planprogram är ett frivilligt steg i planprocessen. Det är kommunen som bedömer om det behövs. Det kan vara motiverat om planen exempelvis berör flera sakägare med motstridiga intressen, eller om de planerade åtgärderna saknar stöd i översiktsplanen. Planprogrammet anger riktlinjer för de planerade åtgärderna på en övergripande nivå. Riktlinjerna fastställs och konkretiseras senare i planprocessen.

Programsamråd

Programmet skickas ut på samråd enligt samma regler som gäller för själva planen. Synpunkterna som kommer in kan antingen sammanfattas i samrådsredogörelsen (detaljplaneförslagets) eller, om särskilt viktiga synpunkter kommit fram, i en separat redogörelse för programsamrådet.


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons