PDF
Senast publicerad:

Startskede

Detaljplaneprocessen Program, klicka för att läsa mer Samråd, klicka för att läsa mer Granskning, klicka för att läsa mer Antagande, klicka för att läsa mer Laga kraft, klicka för att läsa mer

En planprocess kan initieras av kommunen, eller genom ett positivt planbesked. I startskedet avgörs utifrån planarbetets förutsättningar vilken typ av processförfarande som ska användas. Man bedömer också om ett planprogram ska tas fram.

Planbesked

Enskilda personer eller företag som avser genomföra en åtgärd som kräver detaljplaneändring/ny detaljplan, kan begära planbesked. Syftet är att få klara besked om kommunen kommer detaljplanera ett visst område för ett visst ändamål och i så fall när detaljplanen kan väntas bli antagen. Kontakta Bygg- och miljöenheten för mer information.

Start-PM

Vid positivt planbesked eller efter ett kommunalt initiativ fattar kommunstyrelsen beslut om att en detaljplan ska tas fram. Det datum som beslutet är fattat gäller som startdatum för planarbetet. Lagstiftningen som då gäller ska användas både under planarbetet och vid tolkning av den färdiga planen.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons