PDF
Senast publicerad:

Detaljplan för del av Hoberg 1:96 med flera

Laga kraft: 2016-06-07

Planområdet

Planområdet sträcker sig i ett bälte mellan Torggatan och Storgatan, strax öster om Nygatan, och motsvarar delvis ett vägreservat som inte längre är aktuellt.

Detaljplanens syfte

  • Möjliggöra nya bostäder i centrala Vårgårda tätort där färdigbyggd infrastruktur samt kommersiell och offentlig service finns.
  • Ändra markanvändning i vägreservatet från gatumark till bostadsmark för att möjliggöra fastighetsregleringar.

Ladda hem

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons