Meddelande

Vårgårda kommun följer Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheters rekommendationer om hur coronaviruset ska hanteras. Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar för att minska smittspridningen. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Hjälp till att förebygga smittspridning hos riskgrupper, framför allt äldre.

PDF
Senast publicerad: 2016-06-08

Detaljplan för del av Hoberg 1:96 med flera

Laga kraft: 2016-06-07

Planområdet

Planområdet sträcker sig i ett bälte mellan Torggatan och Storgatan, strax öster om Nygatan, och motsvarar delvis ett vägreservat som inte längre är aktuellt.

Detaljplanens syfte

  • Möjliggöra nya bostäder i centrala Vårgårda tätort där färdigbyggd infrastruktur samt kommersiell och offentlig service finns.
  • Ändra markanvändning i vägreservatet från gatumark till bostadsmark för att möjliggöra fastighetsregleringar.

Ladda hem

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons