Meddelande

Energi- och elbesparing - Här finns information och tips som kan hjälpa i den ansträngda situationen när det gäller energi och el.

PDF
Senast publicerad:

Del av kvarteret Björnen - Björkgatan

Laga kraft: 2013-09-30

Planområdet

Planområdet är ganska centralt beläget i Vårgårda tätort och omfattar två villafastigheter. Området gränsar till Kullingshemmet i väster och norr, småhusbebyggelse i bostadsrättsföreningen Björken i öster, naturmark i sydväst och Kullingsleden i sydöst.

Detaljplanens syfte

  • Säkerställa pågående markanvändning
  • Möjliggöra fastighetsregleringar
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons