PDF
Senast publicerad:

Detaljplan för kvarteret Sidensvansen med flera

Laga kraft: 2016-06-07

Planområdet

Planområdet är beläget i nordöstra delen av centrala Vårgårda tätort. Det begränsas norrut av Marknadsgatan, österut av Allégatan (som delvis ingår i planområdet) samt västerut och söderut av kvarter med flerbostadshus utmed Centrumgatan respektive Hökvägen. Planområdet når Centrumgatan i form av en passage mellan de två flerbostadshusen (till höger i illustrationen ovan).

Detaljplanens syfte

  • Detaljplanens syfte och huvuddrag är att ersätta befintliga kedjehus utmed Allégatan som har hög radonhalt med ny bostadsbebyggelse.
  • Syftet är också att möjliggöra förtätning av bebyggelse i centrala Vårgårda tätort där befintlig infrastruktur samt kommersiell och offentlig service finns. Den nya bebyggelsen föreslås sträcka sig längre in i kvarteret och få ca 72 lägenheter. Delar av bebyggelsen kan få upp till fem våningar.
  • Syftet är även att skapa förutsättningar för att göra Allégatans utformning mer användbar genom kantparkering, trädplantering samt gång- och cykelväg.

Ladda hem

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons