Meddelande

Vi samlar information om Coronapandemin, Covid-19. Det senast publicerade hittar du alltid på startsidan. Den samlade informationen länkar vi till här.

PDF
Senast publicerad: 2016-09-13

Detaljplan för Bryggaren 10 m.fl.

Vy mot sydost från planområdet

Planområdet

Planområdet är beläget i centrala Vårgårda, strax söder om Västra stambanan.

Planens syfte och huvuddrag är att

  • Möjliggöra förtätning av bostadsbebyggelse i centrala Vårgårda där befintlig infrastruktur samt kommersiell och offentlig service finns.
  • Öka byggrätterna på två större villatomter så att ytterligare ett bostadshus kan byggas på varje tomt.

Skede i processen

Samråd för planen pågår mellan 14 september – 4 oktober 2016. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara inkomna senast den 4 oktober 2016.

Detaljplaneprocessen Samråd, klicka för att läsa mer

Ladda hem

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons