Meddelande

Vårgårda kommun följer Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheters instruktioner om hur coronaviruset ska hanteras. Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar för att minska smittspridningen. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förebygga smittspridning hos riskgrupper, framför allt äldre.

PDF
Senast publicerad: 2016-09-13

Detaljplan för Bryggaren 10 m.fl.

Vy mot sydost från planområdet

Planområdet

Planområdet är beläget i centrala Vårgårda, strax söder om Västra stambanan.

Planens syfte och huvuddrag är att

  • Möjliggöra förtätning av bostadsbebyggelse i centrala Vårgårda där befintlig infrastruktur samt kommersiell och offentlig service finns.
  • Öka byggrätterna på två större villatomter så att ytterligare ett bostadshus kan byggas på varje tomt.

Skede i processen

Samråd för planen pågår mellan 14 september – 4 oktober 2016. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara inkomna senast den 4 oktober 2016.

Detaljplaneprocessen Samråd, klicka för att läsa mer

Ladda hem

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons