PDF
Senast publicerad:

Detaljplan för Hallaberget

Planområdet

Området är beläget centralt i Vårgårda tätort. Det avgränsas av mindre flerbostadshus i norr och villabebyggelse i övriga väderstreck, som i sin tur ligger innanför Adolf Ericssons gata, Djupedalsgatan, hedåsgatan och Drottninggatan. Området utgörs av de övre delarna av ett skogklätt berg. Arealen är på ca 4,5 hektar.

Bakgrund

Vårgårda kommun har initierat detaljplaneläggning av området. Planläggningen sker i samarbete mellan Vårgårda kommun och den aktuella exploatören. Planförslaget avviker något från kommunens översiktsplan.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av nya bostäder i flerbostadshus och gruppbyggda småhus nära Vårgårda centrum och stationsområdet.

Skede i processen

Granskning för planen pågår 21 juli - 30 augusti 2021. Eventuella synpunkter ska vara inkomna senast 30 augusti 2021. Den som inte senast under granskningstiden skriftligen framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

E-postadress: kommunen@vargarda.se

Postadress: Vårgårda kommun, Samhällsbyggnad Bygg och Miljö, 447 80 VÅRGÅRDA


Detaljplaneprocess Klicka här för att läsa mer om startskede

Ladda hem

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons