Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Detaljplan för Svarthall 1:4 m.fl.

Planområdet

Planområdet är beläget i Fly, vid korsningen mellan väg 1890 och vägen mot Långared. Det är cykelavstånd, ca 6,5 km, till Alingsås centrum och 18 km till Vårgårda centrum. Lena skola ligger tre km bort. I dagsläget finns några lagerbyggnader på fastigheten Svarthall 1:4. Fastigheterna söder därom utgörs av åkermark.

Bakgrund

Kommunen har fått in en ansökan om detaljplan för utbyggnad av bostäder på fastigheten Svarthall 1:4. Ansökan avser 33 kedjehus i två plan. I samband med detta utreds möjligheterna att inkludera fastigheterna söder därom, och planera även dessa för bostadsbebyggelse i någon form.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av nya bostäder inom sammanhållen bebyggelse i Fly, nära Lena skola.

Skede i processen

Samhällsbyggnad/Bygg- och Miljö har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att påbörja planarbetet som befinner sig i startskedet.


Detaljplaneprocess Klicka här för att läsa mer om startskede
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons