Meddelande

Vårgårda kommun arbetar för att begränsa smittspridningen med särskilt fokus på riskgrupper. Vi strävar efter att upprätthålla prioriterade verksamheter, och har beredskap för en eskalerande situation. Vi följer Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters rekommendationer. Dessa uppdateras kontinuerligt, vilket gör att kommunen också behöver fatta beslut med kort varsel.

PDF
Senast publicerad: 2021-01-14

Detaljplan för Tånga gränd

Planområdet

Området är beläget centralt i sydöstra delen av Vårgårda tätort. Det avgränsas av Tångavägen i väster, villabebyggelse utmed Ljunghedsvägen i norr och Klövervägen i söder, samt av Tångaheds naturreservat i öster. Arealen är ca 1,9 hektar.

Bakgrund

Vårgårda kommun har initierat detaljplaneläggningen av området. Området ingår i kommunens bostsadsförsörjningsprogram.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av nya bostäder i form av småhus i Vårgårda tätort.

Skede i processen

Samråd för planen hölls mellan 13 maj - 10 juni 2020. Inkomna synpunkter sammanställs och planförslaget bearbetas. Granskning förväntas genomföras under våren 2021.

Detaljplaneprocess Klicka här för att läsa mer om startskede

Ladda hem

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons