Meddelande

Måndag den 17 februari stänger kommunhusets verksamhet och reception klockan 15.45.

PDF
Senast publicerad: 2019-03-12

Detaljplan för Tånga gränd

Planområdet

Området är beläget centralt i sydöstra delen av Vårgårda tätort. Det avgränsas av Tångavägen i väster, villabebyggelse utmed Ljunghedsvägen i norr och Klövervägen i söder, samt av Tångaheds naturreservat i öster. Arealen är ca 1,9 hektar.

Bakgrund

Vårgårda kommun, genom Samhällsbyggnad/Bygg- och Miljö, har initierat detaljplaneläggningen av området. Det råder brist på lediga småhustomter i Vårgårda tätort och efterfårgan är stor.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av nya bostäder i form av småhus i Vårgårda tätort.

Skede i processen

Samhällsbyggnad/Bygg- och Miljö har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att påbörja planarbetet.


Detaljplaneprocess Klicka här för att läsa mer om startskede
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons