Meddelande

Vårgårda kommun följer Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheters instruktioner om hur coronaviruset ska hanteras. Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar för att minska smittspridningen. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förebygga smittspridning hos riskgrupper, framför allt äldre.

PDF
Senast publicerad: 2020-05-05

Detaljplan för Tånga gränd

Planområdet

Området är beläget centralt i sydöstra delen av Vårgårda tätort. Det avgränsas av Tångavägen i väster, villabebyggelse utmed Ljunghedsvägen i norr och Klövervägen i söder, samt av Tångaheds naturreservat i öster. Arealen är ca 1,9 hektar.

Bakgrund

Vårgårda kommun, genom Samhällsbyggnad/Bygg- och Miljö, har initierat detaljplaneläggningen av området. Det råder brist på lediga småhustomter i Vårgårda tätort och efterfårgan är stor.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av nya bostäder i form av småhus i Vårgårda tätort.

Skede i processen

Samråd för planen pågår mellan 13 maj - 10 juni 2020. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara inkomna senast den 10 juni 2020.

Detaljplaneprocess Klicka här för att läsa mer om startskede

Ladda hem

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons