PDF
Senast publicerad:

Detaljplan för Tånga gränd

Planområdet

Området är beläget centralt i sydöstra delen av Vårgårda tätort. Det avgränsas av Tångavägen i väster, villabebyggelse utmed Ljunghedsvägen i norr och Klövervägen i söder, samt av Tångaheds naturreservat i öster. Arealen är ca 1,9 hektar.

Bakgrund

Vårgårda kommun har initierat detaljplaneläggningen av området. Området ingår i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av nya bostäder i form av småhus i Vårgårda tätort.

Skede i processen

Granskning för planen pågår mellan 17 mars - 13 april 2021. Eventuella synpunkter ska vara inkomna senast den 13 april 2021. Den som inte senast under gransknings-tiden skriftligen framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

E-postadress: kommunen@vargarda.se

Postadress: Vårgårda kommun, Samhällsbyggnad Bygg och Miljö, 447 80 Vårgårda


Detaljplaneprocess Klicka här för att läsa mer om startskede

Ladda hem

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons