Viktigt meddelande

Vårgårda kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset (covid-19) och samverkar med länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

PDF
Senast publicerad: 2020-03-04

Detaljplan för Tånga gränd

Planområdet

Området är beläget centralt i sydöstra delen av Vårgårda tätort. Det avgränsas av Tångavägen i väster, villabebyggelse utmed Ljunghedsvägen i norr och Klövervägen i söder, samt av Tångaheds naturreservat i öster. Arealen är ca 1,9 hektar.

Bakgrund

Vårgårda kommun, genom Samhällsbyggnad/Bygg- och Miljö, har initierat detaljplaneläggningen av området. Det råder brist på lediga småhustomter i Vårgårda tätort och efterfårgan är stor.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av nya bostäder i form av småhus i Vårgårda tätort.

Skede i processen

Samhällsbyggnad/Bygg- och Miljö har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att påbörja planarbetet. En tidig dialog har genomförts med samrådskreten (se sammanställning nedan).

Detaljplaneprocess Klicka här för att läsa mer om startskede
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons